Komunikat FZZSM z Podkomisji ds. Komisji Lekarskich

Komunikat FZZSM z Podkomisji ds. Komisji LekarskichKomunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Całość komunikatu pod adresem:
http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4638:komunikat-fzzsm-z-podkomisji-ds-komisji-lekarskich&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT