Komunikat NSZZP z dnia 7.09.2012′

Komunikat NSZZ Policjantów po naradzie kadry kierowniczej Policji, która odbyła się w dniach 6/7 września 2012′ w CPS w Legionowie.

 

Przewodniczący ZG NSZZP podczas narady poruszył m.in. temat rozliczenia wypracowanych nadgodzin w trakcie EURO 2012′, przeznaczenia środków z niepełnego zatrudnienia oraz stanu obiektów policyjnych w świetle raportu RPO.

„…Minęło 2 miesiące od zakończenia operacji i to co najbardziej irytuje policjantów, to brak informacji i to zarówno, co do ilości zakwalifikowanych nadgodzin, jak i terminu realizacji. Ogólny komunikat MSW o wysokości środków dla Policji, PSP i BOR wprowadził wszystkich, którzy brali udział w zabezpieczeniu w zdumienie, szczególnie w zestawieniu PSP/Policja…” – stwierdził Antoni Duda i dodał – „…Panie Ministrze, kolejna korekta liczenia godzin podczas zabezpieczenia to ok. 1600 godzin z całego kraju, to tylko ok. 40 tys. zł. Związek uważa, że cała kwota w wysokości 11.400 mln winna być przeznaczona na wynagrodzenie dla policjantów, którzy ją wypracowali uczciwie, pełniąc służbę niejednokrotnie kilkanaście dni poza domem…”

„…Odnosząc się do wystąpienia Dyrektora Biura Finansów w sprawie przeznaczenie środków pochodzących z niepełnego zatrudnienia informuję, że Związek nie może się zgodzić, aby pozostałą kwotę przeznaczyć na wydatki rzeczowe lub inne pozapłacowe nie dla policjantów. Polityka łatania dziury w niedoszacowanym budżecie Policji od wielu lat jest nie do zaakceptowania przez Związek. Aktualnie w tej sprawie toczy się spór zbiorowy z Komendantem Głównym Policji, w którym domagamy się przeniesienia kolejnej części środków z wakatów dla policjantów…” – przypomniał przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.

„…Odnosząc się do raportu RPO o stanie obiektów policyjnych, wyposażenia pomieszczeń, zabezpieczenie w środki wyposażenia policjantów czy środki higieny uważamy, że Pan jako minister odpowiedzialny za Policję winien ten raport przedstawić w Sejmie, w trakcie prac nad ustawą budżetową na 2013′ rok. Niedoszacowany budżet Policji nie może być ciągle łatany kosztem wakatów, co może być powodem zmniejszenia ilości etatów w przyszłości…” – podsumował Antoni Duda.

 

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

/-/Antoni DUDA

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT