Komunikat po posiedzeniu ZG NSZZP w dniu 9.08.2012′

Poniżej treść Komunikatu jaki został skierowany do Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych po posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w dniu 9 sierpnia 2012′.

 

KOMUNIKAT

 

 

W dniu 9 sierpnia 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, podczas którego podjęto uchwałę nr 254/V/2012 w sprawie wejścia w spór zbiorowy z Komendantem Głównym Policji, a także załączone uchwały nr 255/v/2012 i 256/v/2012. Zarząd Główny NSZZP wydał także opinie do założeń projektów ustaw w sprawie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i komisji lekarskich MSW oraz przyjął treść wystąpień do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz wskazujących na naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych przy przekazaniu do zaopiniowania ww. założeń. Podjęto również uchwały w sprawie złożenia wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z przepisami Konstytucji RP i ratyfikowanych umów międzynarodowych ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… i ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji …(tzw. ustawy dezubekizacyjnej).

Zgodnie z decyzją ZG NSZZ Policjantów przekazanie opinii w sprawie założeń projektów ustaw dot. zwolnień i komisji lekarskich do MSW nastąpi do 24 sierpnia 2012 roku.

Informuję ponadto, że odpisy uchwał nr 254-256 ZG NSZZ Policjantów wraz z pismem przewodnik zostały w dniu dzisiejszym przekazane do kancelarii Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Kolejne decyzje związane z uchwałą w sprawie sporu zbiorowego oraz założeń do projektów ws. zwolnień i komisji lekarskich zostaną podjęte na posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ P w dniu 17 września 2012 roku.

 

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

/-/ wz. Tomasz Krzemieński

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT