Koniec dyskryminacji policjantów.

Do 4 lipca związkowcy przygotują projekt ustawy likwidującej przymus przechodzenia na emeryturę policjanta z 30-letnim stażem – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

 

Nasz projekt jest już gotowy. Zawiera zmiany nie tylko w ustawie o policji, ale także we wszystkich ustawach pragmatycznych dotyczących funkcjonariuszy – mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

To efekt spotkania przedstawicieli służb mundurowych z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Polecił on szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, we współpracy ze związkami zawodowymi służb mundurowych i w konsultacji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, porozumieć się co do zakresu zmian.

Związkowcy przekonują, że pozostawienie obecnego art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) stanowi dyskryminację funkcjonariuszy. Zgodnie z nim policjanta można zwolnić ze służby w przypadku nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Podobne przepisy znajdują się w innych ustawach pragmatycznych służb mundurowych.

– To rozwiązanie sprzeczne z ideą reformy dotyczącej podniesienia wieku emerytalnego. Nie może być tak, że policjant ma służyć przez 25 lat, a komendant ma go prawo zwolnić pięć lat później tylko ze względu na staż – dodaje Antoni Duda.

Sprawa musi być szybko załatwiona, bowiem już zapadają wyroki nakazujące przywrócenie do służby policjantów zwolnionych na podstawie kwestionowanego artykułu. O takiej sprawie informowaliśmy w 2010 roku. Policjantka została przymusowo wysłana na emeryturę. Oburzona takim postępowaniem przełożonych pozwała Policję. Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 15 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 649/09) przyznał jej rację i nakazał przywrócenie do służby. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 6 maja 2010 r. (sygn. akt II SA/ Wa 332/10) uchylił zaskarżony wyrok i przywrócił policjantkę do służby.

Czytaj więcej…

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/629539,emerytury_mundurowych_koniec_dyskryminacji_policjantow.html

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT