MF proponuje, aby reforma emerytur mundurowych dot. także funkcjonariuszy o niskim okresie służby

Ministerstwo Finansów proponuje, aby reforma emerytur mundurowych dotyczyła także funkcjonariuszy o niskim okresie służby, a nie tylko nowo wstępujących do niej – wynika z uwag zgłoszonych przez resort finansów w ramach konsultacji projektu. MF uważa także za zasadne podwyższenie wieku uprawniającego do emerytury w związku z planowanym wydłużeniem wieku emerytalnego do 67. roku życia.

 


 

 

„Mając świadomość stanowiska wyrażonego w expose Prezesa Rady Ministrów poddaję pod rozwagę uwzględnienie następujących kwestii: do kogo adresowany ma być nowy system, czy ewentualnie do nowego systemu nie należałoby włączyć żołnierzy i funkcjonariuszy z niskim okresem służby, czy wiek uprawniający do otrzymania świadczenia emerytalnego nie należałoby podwyższyć, mając na uwadze przewidywane wydłużenie wieku emerytalnego do 67. roku życia dla osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeń” – napisali przedstawiciele resortu finansów w opinii do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

MF wyraził również przekonanie, że premier w expose określił jedynie ramy jakie mają być zachowane w propozycji zmian systemu zaopatrzeniowego.
„W ramach poczucia sprawiedliwości społecznej zmiany wprowadzane w systemach zaopatrzeniowych i systemie powszechnym powinny być zbliżone, tak aby nie różnicować obywateli ze względu na wykonywany zawód. W związku z powyższym proponuję: aby podstawę wymiaru emerytury stanowiło uposażenie z całego okresu służby, analogicznie jak w powszechnym systemie emerytalnym, obniżyć wskaźnik podstawy wymiaru, w taki sposób, aby stopa zastąpienia emerytury zbliżona była do przewidywanej w systemie powszechnym” – napisano w dokumencie.

„Rozważenie możliwości wprowadzenia zachęt (ale nie w postaci wyższych emerytur), które skłaniałyby żołnierzy i funkcjonariuszy do wyboru nowego systemu emerytalnego” – dodano.

Resort spraw wewnętrznych w odniesieniu do uwag MF podał, że przedstawione propozycje są sprzeczne z propozycjami przedstawionymi w expose.

W expose premier Donald Tusk wskazał na konieczność wprowadzenia zmian w systemie emerytur mundurowych, polegających na wydłużeniu minimalnego stażu służby z 15 do 25 lat oraz wprowadzeniu minimalnego wieku emerytalnego w wymiarze 55 lat, podkreślając jednocześnie, że proponowane zmiany nie będą dotyczyły funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę, a będą się odnosiły do osób, które rozpoczną służbę po wejściu w życie nowego systemu.

Czytaj raport specjalny serwisu Biznes INTERIA.PL „Emerytury: Musimy dłużej pracować?”

Premier poinformował we wtorek, że w ciągu dwóch tygodni zaprezentowane zostaną projekty zmian zarówno dotyczące wieku emerytalnego, jak i zniesienia przywilejów górniczych oraz mundurowych.

źródło: interia.pl

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT