Minister T. Piotrowska na Komisji Spraw Wewnętrznych

Znalezione obrazy dla zapytania teresa piotrowskaMinister Teresa Piotrowska wzięła udział w sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Posiedzenie poświęcone było wydarzeniom, do których doszło podczas strajków górników na początku lutego w Jastrzębiu-Zdroju oraz postępowaniu Policji wobec rolników uczestniczących w protestach w Warszawie w lutym br.

 

Szefowa MSW podkreśliła, że w związku z akcjami protestacyjnymi górników, Policja prowadziła szereg działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom manifestacji. Teresa Piotrowska zapewniła posłów, że użycie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy było spowodowane koniecznością ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia. MSW dokonało analizy materiałów dotyczących działań podejmowanych przez Policję. Na podstawie zgromadzonego materiału oceniono, że przeprowadzone działania oraz podejmowane decyzje były prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Szefowa MSW podkreśliła, że ich użycie stosowane było stopniowo i adekwatnie do kształtującej się sytuacji oraz było reakcją na narastającą agresję uczestników protestów. -Zawsze priorytetem podejmowanych przez Policję działań jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim ochrona życia i zdrowia osób spokojnie manifestujących. Pragnę podkreślić, że działania Policji pod siedzibą JSW nie były wymierzone wobec górników i ich rodzin, ale wobec agresywnie zachowującej się grupy ludzi – powiedziała podczas posiedzenia Komisji minister Teresa Piotrowska. Broń gładkolufowa została użyta dopiero w momencie, gdy agresja tłumu stanowiła bezpośrednie zagrożenie. Szefowa MSW podkreśliła także, że policja miała znacznie utrudniony kontakt z uczestnikami manifestacji z powodu braku wyznaczenia jej organizatora. Teresa Piotrowska zapewniła, że była na bieżąco informowana o sytuacji, jaka miała miejsce pod siedzibą górniczej spółki i na podstawie otrzymanych materiałów nie podjęła decyzji o wszczęciu kontroli w tej sprawie.

Podczas posiedzenia komisji poruszona została także kwestia działań policji wobec rolników uczestniczących w lutym w protestach. W związku z organizowanymi protestami na terenie całego kraju do 17 marca 2015 roku w Polsce odbyło się 171 zgromadzeń środowisk rolniczych, w których łącznie uczestniczyło 21 455 osób. W ich zabezpieczeniu udział wzięło 12 446 policjantów. Działania funkcjonariuszy skupiały się na zabezpieczeniu organizowanych protestów, przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu zgromadzeń oraz na trasie przemieszczania się uczestników. Teresa Piotrowska zapewniła, że przed rozpoczęciem protestów, organizatorzy byli informowani o obowiązujących regulacjach. Funkcjonariusze Policji na bieżąco informowali również m.in. o blokadach dróg oraz wyznaczonych objazdach. 11 lutego 2015 roku w proteście przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej w Warszawie ostatecznie wzięło udział około 170 osób. Natomiast w blokadach zlokalizowanych na rogatkach Warszawy uczestniczyło blisko 200 osób z wykorzystaniem 194 ciągników rolniczych.. Funkcjonariusze skierowali również wnioski o ukaranie niektórych z uczestników za naruszenie kodeksu wykroczeń. Wnioski dotyczyły m.in. utrudniania ruchu oraz nie stosowania się do znaków drogowych. Podczas posiedzenia komisji Teresa Piotrowska zapewniła, że podejmowane przez Policję działania miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a nie zniechęcanie rolników do udziału w tych akcjach.

źródło ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT