Ministerstwo Finansów : Emerytury mundurowe muszą być jak powszechne

Ministerstwo Finansów ma całą listę zastrzeżeń do projektu ustawy o emeryturach mundurowych autorstwa resortu spraw wewnętrznych. Według MF emerytury mundurówki powinny być wyliczane na zasadach zbliżonych do systemu powszechnego.

Resort spraw wewnętrznych zaproponował, by według nowych zasad emerytura była wyliczana ze średniej z trzech lat wskazanych przez funkcjonariusza. Ma to być sposób na uniknięcie obecnych patologii, które są związane z obliczaniem emerytury na podstawie ostatniej pensji, która często jest sztucznie zawyżana. Do tego resort proponuje utrzymanie zasady, że emerytura mundurowa może wynieść maksymalnie 75 proc. uposażenia, choć teraz liczonego właśnie jako średnia z trzech lat.

Obie propozycje nie podobają się Ministerstwu Finansów. W uwagach zgłoszonych w trakcie uzgodnień międzyresortowych MF proponuje, aby bazą do wyliczania wielkości emerytury był cały okres służby, a nie wybrane trzy lata – analogicznie, jak w powszechnym systemie emerytalnym, gdzie o emeryturze decyduje odłożona w trakcie pracy składka. Taka zmiana oznacza równocześnie faktyczne zmniejszenie maksymalnej wysokości emerytury i resort finansów tego nie ukrywa. Napisał w uwagach, że wskaźnik wymiaru podstawy powinien zostać obniżony „w taki sposób, aby stopa zastąpienia emerytury zbliżona była do przewidywanej w systemie powszechnym”. W zależności od wyliczeń stopy zastąpienia, czyli relacji ostatniej emerytury do pensji, są szacowane w systemie powszechnym w wysokości od 30 do 50 proc. Taki pomysł podoba się analitykom. Jakub Borowski, główny ekonomista Kredyt Banku, uważa, że zasady dla służb mundurowych powinny być możliwie bliskie systemowi powszechnemu. – Przejście na emeryturę o 12 lat wcześniej niż w systemie powszechnym to propozycja wyjątkowo korzystna dla służb mundurowych. Skoro oczekujemy od kobiet, że będą pracować znacznie dłużej niż obecnie, to zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej służby mundurowe też powinny partycypować w reformie emerytalnej – mówi.

Zgodnie z projektem MSW prawo do emerytury mundurowej będzie można uzyskać, pod warunkiem że czas służby wynosi minimum 25 lat, a nie 15, jak dziś, a także ukończono 55 lat.

źródło: Gazeta Prawna

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT