MSW: wyższe dodatki za długoletnią służbę

Projekty rozporządzeń, które przewidują wzrost dodatków za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy, trafiły do uzgodnień międzyresortowych i społecznych. – MSW chce takimi zmianami zachęcić funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. W ten sposób można optymalnie wykorzystać duże doświadczenie i umiejętności mundurowych – mówi Teresa Piotrowska minister spraw wewnętrznych.

Wyższe dodatki dostaną policjanci, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. W przypadku Państwowej Straży Pożarnej niezbędne są zmiany w ustawie o PSP. Prace w tym zakresie już trwają. Projekt przewiduje zmiany w wysokości dodatków dla funkcjonariuszy, którzy pozostają w służbie dłużej niż 20 lat.

Teraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji po 20 latach służby co roku otrzymują dodatek w wysokości 0,5% uposażenia zasadniczego. Po zmianie przepisów, co dwa lata nastąpi zwiększenie dodatku o 2%. Po 35 latach dodatek będzie w wysokości 35% uposażenia zasadniczego. Teraz funkcjonariusze Policji i SG mogą po 30 latach służby dostać maksymalnie dodatek wysokości 25%.

W przypadku dzielnicowego posiadającego staż służby wynoszący 30 lat, aktualnie dodatek stażowy stanowi 25% uposażenia zasadniczego, co daje kwotę 552,50 zł miesięcznie, a po podwyżce dodatek ten będzie wynosił 663 zł (30% uposażenia zasadniczego), tj. wzrośnie miesięcznie o 110,50 zł.

Projekt przewiduje też zmiany w naliczaniu dodatku lotniczego dla policjantów.

Natomiast w odniesieniu do funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zmiana obejmie podniesienie stawek uposażenia  według stopnia, którego wysokość uzależniona jest od wysługi lat. Zwiększeniu ulegną stawki uposażenia  zasadniczego według stopnia służbowego od wysługi lat powyżej 20 do powyżej 35, co zachęci najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie.

Szczegóły projektów:

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażania zasadniczego policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT