MSW: wzrośnie liczba policjantów ruchu drogowego

Liczba policjantów ruchu drogowego ma wzrosnąć w 2014 r. do blisko 9,1 tys. osób. Rośnie też liczba kontroli stanu trzeźwości kierowców m.in. w ramach akcji trzeźwe poranki – poinformował 9.01.2014′ w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych Marcin Jabłoński.

 

Wiceminister odpowiadał w Sejmie na pytanie posłów Solidarnej Polski o działania podejmowane przez policję w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wyeliminowanie z ruchu kierowców pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Patryk Jaki (SP) pytał o prewencyjne działania policji dotyczące osób kierujących pod wpływem alkoholu. Podkreślał, że „w Polsce mamy do czynienia z plagą pijanych kierowców, na co wskazują dane; w 2012 roku – 170 tys. złapanych kierowców na tzw. podwójnym gazie i rok później – podobnie”.

Wiceminister Jabłoński zapewnił, że resort realizuje wiele działań profilaktyczno-prewencyjnych dotyczących zapobiegania wypadkom spowodowanym przez kierujących w stanie nietrzeźwości. „Od 2007 r. koordynujemy realizację programu Razem bezpieczniej, którego jednym z obszarów jest poprawa bezpieczeństwa drogowego” – mówił. Dodał, że w ramach programu finansowany jest np. projekt „Kieruj bez procentów”.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ wysłuchała informacji Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych na temat:

– stosowania przez sądy kar za przestępstwa drogowe popełnione przez sprawcę w stanie nietrzeźwości;

– działań organów państwa na rzecz ofiar wypadków drogowych spowodowanych przez sprawców w stanie nietrzeźwości;

– zamierzeń rządu w sprawie zapobiegania wypadkom drogowym popełnianym przez kierujących w stanie nietrzeźwości.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn, a informację uzupełniającą – zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Mirosław Hakiel.

Poinformowali oni Komisję miedzy innymi o liczbie wypadków z udziałem kierowców w stanie nietrzeźwości, liczbie wyroków pozbawienia wolności, warunkowego zawieszenia kary na okres próby oraz sankcji karnych wydanych przez sądy za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu oraz o pracach w ministerstwie nad propozycjami mającymi na celu zapobieganie przestępstwom drogowym popełnianym przez sprawcę w stanie nietrzeźwości i skuteczniejsze karanie kierowców prowadzących samochód po spożyciu alkoholu (m.in. wprowadzenie dozoru elektronicznego, obowiązkowe leczenie odwykowe oraz terapia, wydłużenie maksymalnej granicy okresu, na jaki może być odbierane prawo jazdy, wprowadzenie możliwości dożywotniego pozbawienie prawa do kierowania samochodem, zwłaszcza w związku z recydywą, zwiększenie wysokości kar finansowych za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości).

Uczestniczący w posiedzeniu prezes Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztof Kwiatkowski poinformował Komisję o najważniejszych kontrolach NIK związanych z tematem posiedzenia. Zwrócił m.in. uwagę, iż 35% wypadków powodują młodzi kierowcy, którzy w ostatnim czasie uzyskali uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

W dyskusji posłowie pytali miedzy innymi: czy w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad wprowadzeniem takich zmian prawa, aby kary dla kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu lub skazanych za to przestępstwo kolejny raz, tj. recydywistów, były surowsze, czy Policja podczas kontroli drogowych sprawdza kierowców również na obecność substancji psychoaktywnych, czy są podejmowane działania edukacyjne skierowane do młodych kierowców, czy sądy stosują karę ograniczenia wolności w stosunku do kierowców skazanych za jazdę po spożyciu alkoholu.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT