Nie będzie śledztwa po zawiadomieniu policyjnych związkowców !

Prokuratura Okręgowa w Legnicy (Dolnośląskie) odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko b. komendantowi policji w Opolu, który powiedział o swoich podwładnych „patafiany”. Zawiadomienie złożyli policyjni związkowcy, według których komendant naraził policję na utratę zaufania społecznego.

 

 

– Uzna­li­śmy, że nie ma in­te­re­su pu­blicz­ne­go w tym, by pro­wa­dzić takie śledz­two. Jeśli ktoś czuje się po­szko­do­wa­ny lub ura­żo­ny, może po­zwać tego pana w pro­ce­sie cy­wil­nym i przed sądem do­cho­dzić swo­ich racji – po­wie­dział pro­ku­ra­tor Da­riusz Nowak.

Pod koniec maja media ujawniły nagranie rozmowy ówczesnego opolskiego komendanta wojewódzkiego policji nadinsp. Leszka Marca z naczelniczką jednego z wydziałów. – Nowa Trybuna Opolska” opisała 18-minutowe nagranie rozmowy w gabinecie komendanta, w której „mieszają się wątki służbowe i obyczajowe”. Marzec miał wówczas powiedzieć o funkcjonariuszach „patafiany”.

Prokurator Nowak potwierdził w poniedziałek, że nadal prowadzone jest postępowanie dotyczące założenia i wykorzystania podsłuchu w gabinecie komendanta. Wniosek o ściganie złożył sam Marzec.

Po ujawnieniu sprawy komendant stracił stanowisko i w ciągu kilku dni odszedł na emeryturę. Jak tłumaczyła Komenda Główna Policji, Marzec został zwolniony ze względu na wizerunek policji i oczekiwania społeczne.

źródło:onet.pl

Prokuratura Okręgowa w Legnicy (Dolnośląskie) odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko b. komendantowi policji w Opolu, który powiedział o swoich podwładnych „patafiany”. Zawiadomienie złożyli policyjni związkowcy, według których komendant naraził policję na utratę zaufania społecznego.
Prokuratura Okręgowa w Legnicy (Dolnośląskie) odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko b. komendantowi policji w Opolu, który powiedział o swoich podwładnych „patafiany”. Zawiadomienie złożyli policyjni związkowcy, według których komendant naraził policję na utratę zaufania społecznego.
Prokuratura Okręgowa w Legnicy (Dolnośląskie) odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko b. komendantowi policji w Opolu, który powiedział o swoich podwładnych „patafiany”. Zawiadomienie złożyli policyjni związkowcy, według których komendant naraził policję na utratę zaufania społecznego.
Prokuratura Okręgowa w Legnicy (Dolnośląskie) odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko b. komendantowi policji w Opolu, który powiedział o swoich podwładnych „patafiany”. Zawiadomienie złożyli policyjni związkowcy, według których komendant naraził policję na utratę zaufania społecznego.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT