Nie żyje Andrzej Radzicki

W niedzielę w wieku 60 lat zmarł Andrzej Radzicki, współtwórca i aktywny działacz białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych, współinicjator zebrania funkcjonariuszy MO w Białymstoku, na którym poparto idee związku zawodowego milicjantów, członek grupy inicjatywnej.

Od 1972 roku był funkcjonariuszem Komendy Miejskiej MO w Białymstoku. Był też inicjatorem i wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. 31 sierpnia 1981 roku został zwolniony ze służby. 25 listopada 1981 roku uczestniczył w protestach przeciwko zawieszeniu postępowania rejestracyjnego ZZ FMO, m.in.(12–13 grudnia1981r). Był też uczestnikiem strajku głodowego milicyjnych działaczy związkowych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego.
14 grudnia1981 roku został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku, a następnie w Suwałkach. Tam internowanie zamieniono mu na areszt. 20 maja 1981 roku został skazany (za ujawnienie Zarządowi Regionu białostockiej „Solidarności” informacji stanowiących rzekomo tajemnicę służbową) przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę.

O terminie i miejscu Andrzeja Radzickiego pogrzebu poinformujemy.

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120212/BIALYSTOK/400694043

Andrzej Radzicki, ur. 11 kwietnia 1952 r. w Nasielsku. Ukończył VI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku (1978). Od 1972 funkcjonariusz Komendy Miejskiej MO w Białymstoku, w 1981 sierżant, dzielnicowy II Komisariatu MO w Białymstoku. 25 V 1981 współinicjator zebrania funkcjonariuszy MO w Białymstoku, na którym poparto idee związku zawodowego milicjantów, członek grupy inicjatywnej; 27 V 1981 uczestnik zebrania w Batalionie Patrolowym KSMO w Warszawie, na którym wybrano TKZ NSZZ FMO, 9 VI 1981 uczestnik Zjazdu Delegatów Jednostek MO w Warszawie. 31 VII 1981 zwolniony ze służby. Inicjator i wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. 25 IX 1981 uczestnik próby okupacji Hali Gwardii w Warszawie – akcji protestacyjnej przeciwko zawieszeniu postępowania rejestracyjnego ZZ FMO. 4 XII 1981 członek delegacji Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO na krajowe uroczystości święta Barbórki w Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark w Bytomiu oraz rozmowy z członkami KK ”S”. 12–13 XII 1981 uczestnik strajku głodowego milicyjnych działaczy związkowych w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Do XII 1981 współpracownik MKZ, nast. ZR NSZZ „S” w Białymstoku i Komisji Interwencyjnej, kolporter ulotek związkowych. 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku, nast. w Suwałkach; 21 I 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ w Białymstoku; 20 V 1981 skazany (za ujawnienie ZR „S” informacji stanowiących tajemnicę służbową) przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę, zwolniony z aresztu i internowania.
Do końca X 1982 bezrobotny. W latach 1982–1995 zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego Centrowet w Białymstoku. Od 1995 na rencie. Od 1999 członek białostockiego Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

(Wiktor Mikusiński Encyklopedia Solidarności)

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT