Nowi Sekretarze i Podsekretarze Stanu w MSWiA

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała wiceministrów resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Minister Mariusz Błaszczak wręczył dziś nominacje Jarosławowi Zielińskiemu, Jakubowi Skibie, Tomaszowi Zdzikotowi i Sebastianowi Chwałkowi.

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, powołała wiceministrów resortu. Skład kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uzupełniają: Sekretarz Stanu Jakub Skiba, Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński, Podsekretarz Stanu Sebastian Chwałek i Podsekretarz Stanu Tomasz Zdzikot.

***
Jakub Skiba urodził się 16 maja 1961 roku w Krakowie. Ukończył historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest również absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1993–1997 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako I Sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ. W latach 1997-1999 pełnił funkcję Dyrektora Biura Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 1999-2001 – Dyrektora Generalnego w Głównym Urzędzie Statystycznym.
Od 2005 roku był Dyrektorem Generalnym w MSWiA, a następnie w KPRM. W 2007 roku został powołany przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego na stanowisko członka zarządu NBP. Jakub Skiba był również członkiem Rady KSAP i Rady ds. Uchodźców.
18 listopada 2015 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jarosław Zieliński urodził się 20 września 1960 roku w Szwajcarii (k. Suwałk). Ukończył filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1986-2001 pracował w szkolnictwie, m.in. jako nauczyciel i kurator oświaty.
W 2002 roku został burmistrzem Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Poseł na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji. 14 listopada 2005 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – z dniem 6 maja 2006 r. został odwołany w związku ze złożoną rezygnacją (odmówił współpracy z ministrem Romanem Giertychem z LPR). Od 31 maja 2006 roku do 20 listopada 2007 roku pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i Pełnomocnika Rządu do Spraw Samorządu Terytorialnego.
W Sejmie VI kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Był także członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych (w 2009 roku pełnił funkcję przewodniczącego tej Komisji).
W latach 1981-1986 działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Od 1986 członek NSZZ „Solidarność”; w latach 1989-1990 był szefem Biura ds. Szkolenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W latach 1990-1994, 1998-2002, 2002-2003 – radny Rady Miejskiej w Suwałkach. W latach 1992-2000 – członek Zarządu Głównego Porozumienia Centrum; Od 2001 roku członek władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości (obecnie członek Komitetu Politycznego PiS).
W latach 2008-2009 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2008-2010 był przewodniczącym Komisji Etyki Prawa i Sprawiedliwości. Od 24 lipca 2010 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Pracy Państwowej Prawa i Sprawiedliwości.
18 listopada 2015 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Sebastian Chwałek urodził się 2 maja 1977 r. w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 r. otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
W latach 2005-2007 był szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 r. pełnił funkcję Radcy Prezesa Rady Ministrów i kierował Departamentem Spraw Parlamentarnych KPRM, współpracując z Wiceprezesem Rady Ministrów, śp. Przemysławem Gosiewskim. W latach 2007-2015 był wicedyrektorem Biura -Szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Klubie Parlamentarnym PiS.
18 listopada 2015 roku został powołany na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tomasz Zdzikot urodził się 2 listopada 1979 r. Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu europeistyki, samorządu terytorialnego, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania nieruchomościami.
W latach 2003-2005 był doradcą zastępcy prezydenta m.st. Warszawy, śp. Sławomira Skrzypka, a w 2006 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Jako przedstawiciel wojewody mazowieckiego brał udział w pracach zespołu do spraw ustawy o obszarach metropolitalnych. W latach 2007-2008 był wiceprezesem zarządu spółki Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA. Od 2008 r. pracował w Departamencie Prawnym Biura KRRiT, w tym jako wicedyrektor departamentu.
W latach 2006-2014 był radnym m.st. Warszawy, a od 2014 r. sprawuje mandat radnego Sejmiku Woj. Mazowieckiego.
18 listopada 2015 roku został powołany na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13869,Nowi-Sekretarze-i-Podsekretarze-Stanu-w-MSWiA.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT