NSZZ Policjantów opracuje wzór wniosku

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zleciło kancelarii prawniczej opracowanie dokumentu niezbędnego do wszczęcia postępowania w sprawie podwyższenia emerytury za cały okres jej otrzymywania.

W związku z opublikowanym na naszej stronie internetowej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (sygnatura akt: U 12/13) gwarantującym funkcjonariuszom możliwość wszczęcia postępowania w sprawie podwyższenia emerytury za cały okres jej otrzymywania, powołując się na art. 145a k.p.a., Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów informuje, iż wystąpiło już do radcy prawnego z wnioskiem o opracowanie wzoru dokumentu potrzebnego do wszczęcia postępowania w tym określonym przypadku.

Jak zapewnia wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, wzór takiego dokumentu, niezwłocznie po jego opracowaniu zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej.

Zespół Prasowy ZG NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT