NSZZ Policjantów w sprawie podwyżki uposażeń i waloryzacji płac!

STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ POLICJANTÓW WS. PODWYŻKI UPOSAŻEŃ I WALORYZACJI PŁAC


Przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi część biorących w nich udział ugrupowań (SLD, PIS, a ostatnio również PO) wypowiada się na temat bezpieczeństwa publicznego i powszechnego oraz statusu materialnego funkcjonariuszy Policji.

Na stronie internetowej BIP MSWiA opublikowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016” (w brzmieniu skierowanym pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów).

W punkcie 4.2 załącznika do tej uchwały zapisano, wysokość wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu, określonej według przepisów odrębnych dotyczących tych funkcjonariuszy, umożliwiająca wznowienie motywacyjnego systemu uposażeń od dnia:

1) 1 stycznia 2013 r. o 0,10;
2) 1 stycznia 2014 r. o 0,10;
3) 1 stycznia 2015 r. 0 0,10.

Biorąc pod uwagę obecną wysokość kwoty bazowej, niewaloryzowanej w latach 2010-2011, realizacja powyższej propozycji oznaczałaby wzrost uposażeń funkcjonariuszy w ciągu trzech lat (2013-2015) o ok. 450 zł brutto wraz z funduszem nagrodowym.

Z punktu widzenia ZG NSZZ Policjantów należy przede wszystkim podkreślić i przypomnieć, że zamrożenie płac żołnierzy i funkcjonariuszy w latach 2010-2011, a wcześniej w roku 2009 niższa waloryzacja kwoty bazowej niż dla ogółu zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej, przyczyniły się do zaprzepaszczenia efektów ustawy modernizacyjnej uchwalonej przez Sejm w roku 2006. Nastąpił znaczny realny spadek wartości nabywczej uposażeń służb mundurowych, powodujący przyspieszoną pauperyzację naszych środowisk. Aby odwrócić tą tendencję, konieczne jest zarówno pilne uchwalenie nowej ustawy modernizacyjnej przewidującej istotny wzrost płac, jak i uwzględnienie w ustawach budżetowych na rok 2012 i lata kolejne waloryzacji kwoty bazowej, której wielokrotność stanowi przeciętne uposażenie żołnierzy i funkcjonariuszy.

ZG NSZZ Policjantów domaga się zatem:

  1. Waloryzacji w roku 2012 i latach następnych kwoty bazowej dla żołnierzy i funkcjonariuszy co najmniej o wskaźnik przewidywanej inflacji.
  2. Uchwalenia ustawy modernizacyjnej na lata 2012-2016, w której już od roku 2011′ ujęty zostanie wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącejprzeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu  a także Służby Więziennej. Wzrost ten powinien wynosić co najmniej 0,15 w każdym roku realizacji programu, co dałoby łącznie przez pięć lat (2012-2016) wzrost o 0,75 kwoty bazowej.

Realizacja powyższych postulatów przyniesie poprawę statusu materialnego żołnierzy i funkcjonariuszy i spowoduje stabilizację w służbach mundurowych. Pozwoli również na odwrócenie niekorzystnej tendencji do odchodzenia ze służby na emeryturę w związku z coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych przy utrzymującym się jej braku w odniesieniu do płac czynnych funkcjonariuszy.

Uważamy, że bezpieczeństwo publiczne i powszechne jest w istocie zagadnieniem ponadpartyjnym i leży w dobrze rozumianym interesie wszystkich ugrupowań politycznych w naszym kraju.  Poziom płac żołnierzy i funkcjonariuszy jest istotnym elementem mającym wpływ na poziom bezpieczeństwa. Dobrze wyposażeni i uposażeni funkcjonariusze służb mundurowych wykonują swoje zadania z większym zaangażowaniem, skupiając uwagę właśnie na tych zadaniach, a nie na zawartości coraz cieńszego w ostatnim czasie portfela.

Decyzje nowo wybranego po 9 października br. parlamentu i rządu w tej sprawie będą probierzem rzeczywistych intencji polityków i wartości składanych obecnie obietnic.

źródło:zgnszzp

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT