Obniżenie dodatku służbowego z powodu choroby jest niedopuszczalne.

Funkcjonariusz odzyskał to, co obniżył mu zwierzchnik. Z powodu długotrwałej choroby obniżono policjantowi dodatek służbowy. Sąd uznał to za niedopuszczalne.

Komendant rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie obniżył podinspektorowi M.Ch. dodatek służbowy o 30 proc. otrzymywanej stawki, do 469 zł miesięcznie. W uzasadnieniu podał, że policjant przebywa na zwolnieniach lekarskich i dlatego nie realizuje zadań i czynności wynikających z karty opisu stanowiska służby.
 
Komendant główny policji, po rozpatrzeniu odwołania, utrzymał rozkaz w mocy. Jego zdaniem wysokość przyznanego dodatku służbowego jest związana z faktycznym wykonywaniem przez policjanta obowiązków służbowych. Dodatek ten nie jest bowiem premią za dotychczasową nienaganną służbę, lecz wynagrodzeniem za aktualnie należyte realizowanie wyznaczonych zadań – argumentował.
 
Zgodnie z kartą opisu stanowiska służby podinspektor M.Ch. powinien, między innymi, prowadzić zajęcia dydaktyczne w szkole. Tymczasem ze względu na nieobecność z powodu choroby, która trwała nieprzerwanie prawie rok, jego zadania musieli wykonywać inni funkcjonariusze.
 
M.Ch. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł, że zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o policji funkcjonariusz otrzymuje uposażenie zasadnicze,        a także dodatek służbowy – również w trakcie choroby.
 
W opinii sądu choroba policjanta i przebywanie na zwolnieniu lekarskim stanowi co prawda niedogodność dla jednostki, w której pełni on służbę, niemniej jednak tego typu sytuacje mają charakter powszechny.
 
Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego komendant główny policji. Jednakże również NSA przyznał rację podinspektorowi M.Ch.
 
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nie można obniżyć dodatku służbowego, jeżeli przyczyną niewykonywania przez policjanta obowiązków służbowych jest choroba (sygnatura akt: I OSK 1170/11).
 
Sąd zwrócił uwagę, że art. 121 ust. 1 ustawy o policji ma charakter ochronny i co do zasady gwarantuje funkcjonariuszowi, który nie pełni obowiązków służbowych z powodu choroby, zachowanie prawa zarówno do uposażenia zasadniczego, jak i dodatków do uposażenia.
 
Inną sprawą jest – zauważył sąd – że art. 121 ust. 2 ustawy dopuszcza możliwość ograniczenia wypłaty niektórych dodatków do uposażenia w okresie m.in. choroby policjanta. Tyle że do tej pory przepisy wykonawcze, które regulowałoby to zagadnienie, nie zostały jeszcze wydane przez ministra spraw wewnętrznych.

źródło: Rzeczpospolita

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT