Ocena ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym.

Uchwalona w iście ekspresowym tempie nowelizacja ustawy emerytalnej dla służb mundurowych wprowadziła do tej ustawy zapisy kontrowersyjne – oraz tak jak w przypadku uznania za podstawę wymiaru emerytury średniego uposażenia z dziesięciu kolejnych lat wybranych przez żołnierza lub funkcjonariusza przyjętego do służby po 1 stycznia 2013 roku – w ogóle niekonsultowane ze związkami zawodowymi.

Stwarza to bardzo niebezpieczny precedens dla funkcjonowania zasad dialogu społecznego w naszym kraju i powinno być powodem skierowania przyjętej obecnie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego z powodu naruszenia Ustawy o związkach zawodowych.

Z uporem godnym lepszej sprawy posłowie rządzącej obecnie koalicji odrzucili prawie wszystkie wnioski mniejszości, w tym zawarte w opinii i stanowisku ZG NSZZ Policjantów propozycje odstąpienia od wykreślania z Ustawy o Policji jej art. 69 wskazującego bezpośrednio na uprawnienia policjanta do wcześniejszej emerytury oraz mówiącego o prawie do renty inwalidzkiej i rodzinnej. Podobnie zignorowany został postulat usunięcia z Ustawy o Policji art. 41 ust. 2 pkt 4 dającego wciąż jeszcze możliwość zwolnienia ze służby osoby z 30-letnią wysługą emerytalną. Z trudnych do określenia powodów argumenty, że zapis ten ewidentnie kłóci się z ideą obecnej nowelizacji mającej teoretycznie zachęcać do dłuższej służby, trafiały w próżnię. Najważniejsza okazała się dyscyplina klubowa no i pewnie też to, że Pan Premier nic nie mówił na ten temat w exposé.

Ciekawe, czy ktoś pamięta jeszcze, że podczas prac zespołu rządowo – związkowego zakończonych komunikatem z sierpnia 2011 roku była mowa o możliwości wyboru nowego systemu przez funkcjonariuszy i żołnierzy będących na dzień dzisiejszy w służbie. W chwili obecnej takiego wyboru mógłby dokonać chyba tylko ktoś pozbawiony całkowicie możliwości racjonalnej oceny przyjętych rozwiązań.

Miejmy nadzieję, że podstawowa zasada respektowania uprawnień żołnierzy i funkcjonariuszy będących w służbie przed dniem wejścia w życie nowej ustawy zostanie rzeczywiście utrzymana i dotrzymana, podobnie jak wielokrotnie składane na piśmie i ustnie obietnice Pana Premiera w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Tomasz Krzemieński

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT