Opinia dot. propozycji min. Gowina.

OPINIA PREZYDIUM  ZW NSZZ P W OPOLU DOT. PROPOZYCJI

ZMIAN KWOTY GRANICZNEJ POMIĘDZY PRZESTĘPSTWEM A WYKROCZENIEM (fragmenty)

 


Po raz kolejny Polskę obiegła informacja, o zamiarach „udoskonalenia” polskiego sytemu prawnego.

Podczas analizowania pomysłu Pana Ministra Gowina pojawia się kilka bardzo istotnych obaw co do jego słuszności. Po zapoznaniu się z lekturą projektu pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to czy jest on zgodny z Ustawą Zasadniczą. Co do powyższego mam poważne obawy. Art. 21 ust.1 Konstytucji brzmi cyt.: „Rzeczpospolita Polska chroni własność …” Chronić oznacza zabezpieczać przed czymś niekorzystnym lub niebezpiecznym. Przez własność należy rozumieć prawo do rozporządzania rzeczą z wyłączeniem innych osób, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego (Słownik Języka Polskiego PWN).

W obecnym stanie prawnym można uznać, iż rola Państwa w tej materii zostaje spełniona. Kodeks Karny w obowiązującym brzmieniu uznaje za przestępstwo naruszenie prawa własności od kwoty 250 zł co jest do przyjęcia. Zdaję sobie sprawę, iż twierdzenie takie również może budzić kontrowersje, choćby wśród właścicieli sklepów czy innych punktów handlowych. Według Polskiej Izby Handlowej straty, jakie ponoszą obecnie ci przedsiębiorcy to kwota między 1,5 – 2 mld zł rocznie. Zwiększenie czterokrotnie górnej granicy kradzieży penalizowanej w art. 119 Kodeksu Wykroczeń zwiększy poniesione straty kilkukrotnie. Drobni złodzieje, którzy są świadomi wartości skradzionego mienia a którzy powstrzymywali się od kradzieży mienia przekraczającego kwotę 250 zł otrzymują od Państwa zielone światło na działanie przestępcze. Stwierdzenie „Rzeczpospolita Polska chroni własność …” stanie się fikcją.

Ustawodawca powinien również myśleć o wprowadzeniu nowego brzmienia art. 278 kk uwzględniając w nim oprócz kary pozbawienia wolności obligatoryjnie karę grzywny oraz obowiązek naprawienia szkody, co jest bardziej dotkliwe (z czym zgadza się sam Gowin) niż kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Kolejnym problemem, na jaki należy zwrócić uwagę jest powrót do przestępstwa tak zwana recydywa. W wykroczeniach mamy do czynienia z quasi recydywą (art. 38 KW). Wielu złodziei, dawnych przestępców obecnie sprawców wykroczenia uniknie zaostrzenia kary pomimo nagminnego łamania prawa.

Korzyści z nowelizacji będą tylko i wyłącznie polityczne.W rzeczywistości będzie potężny wzrost kradzieży. Odczują to obywatele, których praw broni Konstytucja. Po raz kolejny statystyki przesłonią ogólnie pojmowane dobro społeczne.

Autor nowelizacji powinien pochylić się nad aktami prawnymi na podstawie, których prowadzone są czynności wykrywcze a w szczególności czynności operacyjne. Największym problemem będzie kradzież telefonów komórkowych, które w obecnej rzeczywistości są plagą. Do wykroczenia nikt nie zleci odpowiednim służbą ich namierzania. Kolejny problem to rejestracja przestępców w Policyjnych Bazach Informatycznych, czego nie wykonuje się przy sprawcach wykroczeń.

W tym miejscu należy również zadać pytanie czysto techniczne. Kto będzie prowadził wykroczenia w Komendach Policji? Nie jest zaskoczeniem, że Prokuratura pozytywnie ocenia pomysł Ministra Gowina. Niezrozumiałe jest natomiast pozytywne opiniowanie przez kadrę kierowniczą Policji projektu zmian. Nikt nie bierze pod uwagę nawału pracy, prowadzonych spraw, jaki ma prewencja i służący w jej strukturach dzielnicowi.

Można jeszcze by długo mnożyć wady omawianego projektu zmian. W sprawach tak ważnych jak dobro konstytucyjnie chronione jedna negatywna przesłanka powinna powodować odstąpienie pomysłodawców projektu od jego wprowadzenia w życie.

 

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT