Opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 marca 2012 roku, druk nr 387.

Opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 marca 2012 roku, druk nr 387.

 

Warszawa, dnia 20.09.2012′

ZZ-723/2012


Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek!

Zarząd Główny NSZZ Policjantów po analizie senackiego projektu zmiany ustawy o Policji oraz niektórych ustaw z zadowoleniem przyjmuje Stanowisko Rządu z dnia 2 sierpnia 2012 roku dotyczące w szczególności propozycji zmiany zapisu art. 115a ustawy w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy oraz niewykorzystanego czasu wolnego.
Propozycja eliminuje dyskryminujące wobec innych grup zawodowych dotychczasowe przepisy oraz jest zgodna z Orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
Związek oczekuje od Parlamentarzystów RP poparcia propozycji rządowej w interesie całego środowiska oraz Państwa, które powinno tworzyć korzystne i sprawiedliwe rozwiązania prawne zgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust.1 Konstytucji RP.

Łączę wyrazy szacunku

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
wz. Andrzej Szary

Poprawka rządowa

„Art. 115a. Ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego przysługującego na podstawie art. 33 ust. 3 ustala się w wysokości 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.”.

Powyższa propozycja wynika z potrzeby zapewnienia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, o której mowa w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

 

żródło: ZG NSZZ P

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT