Po kongresie FZZ!

Po zakończonym w Falentach kongresie sprawozdawczo – wyborczym Forum Związków Zawodowych przyszedł czas na dokonanie jego wstępnego bilansu. Pora zatem wskazać podstawowe aktywa i pasywa wynikające z obrad dla NSZZ Policjantów.

 

Wśród aktywów na pewno wymienić należy wybór przedstawicieli naszego Związku do ścisłych władz i komisji rewizyjnej FZZ. W wyniku kongresu Grzegorz Nems został jednym z sześciu wiceprzewodniczących FZZ, Józef Partyka znalazł się w Prezydium FZZ, a Marian Boguszyński został członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej. Wybory były ciężkie i długotrwałe, ale zakończyły się – co śmiało można stwierdzić – naszym sukcesem. Przypomnijmy, że cztery lata temu, po porażce Antoniego Dudy w wyborach na przewodniczącego FZZ, nasi reprezentanci wycofali się z kandydowania na inne funkcje. W rezultacie nasz wpływ na działalność centrali uległ znacznemu ograniczeniu. Późniejsze dokooptowanie przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów do składu wiceprzewodniczących Forum nie zmieniło tej sytuacji w sposób zasadniczy. Obecnie w Prezydium FZZ będziemy mieć dwóch reprezentantów, a w Zarządzie Głównym FZZ – czterech. Po raz pierwszy od kilku lat przedstawiciel NSZZ P jest też obecny w organie kontrolnym FZZ.

Pomimo porażki Józefa Partyki w walce o stanowisko przewodniczącego FZZ, jego udział w tej rywalizacji też należy ocenić pozytywnie. Nasz reprezentant uzyskał drugą w kolejności liczbę głosów i naprawdę niewiele brakowało, by doszło do drugiej tury wyborów. Trzeba również podkreślić, że w odróżnieniu od sytuacji sprzed czterech lat, tym razem nasi przedstawiciele odnieśli się do wyników walki o fotel przewodniczącego spokojnie i konsekwentnie zabiegali o dalsze stanowiska w FZZ, osiągając w końcowym efekcie sukces.

Reprezentanci NSZZ Policjantów byli podczas kongresu aktywni i widoczni. W prezydium kongresu zasiadał Tomasz Krzemieński, członkiem komisji mandatowej był Wojciech Chociej, wyborczej – Jerzy Kaniewski, skrutacyjnej do głosowań jawnych – Marian Boguszyński, a skrutacyjnej do głosowań tajnych – Piotr Malon.

Wartością dodaną kongresu są podjęte na wniosek naszych reprezentantów ustalenia i uchwały, w tym decyzja o zorganizowaniu obrad statutowych w maju 2015 roku oraz zobowiązanie władz FZZ do działań w kierunku przywrócenia corocznej waloryzacji płac pracowników i funkcjonariuszy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że obowiązkiem Forum Związków Zawodowych – a w jego ramach NSZZ Policjantów – jest ochrona ludzi pracy i służby przed obniżeniem poziomu życia, tymczasem utrzymujące się już od kilku lat zamrożenie płac w budżetówce ma bardzo negatywny wpływ na tę sytuację. Uchwałę w sprawie waloryzacji kongres podjął niemal jednomyślnie bez głosów przeciw.

Pasywa kongresu to między innymi pewien, zwłaszcza na początku, chaos w prowadzeniu obrad oraz brak decyzji w sprawie wnioskowanego przez naszych reprezentantów powołania branży służb publicznych i innych branż, w których ramach mogłyby funkcjonować wszystkie organizacje zrzeszone w FZZ. Miejmy nadzieję, że dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium FZZ. Przed nami cztery lata, których nie wolno nam zmarnować. Forum Związków Zawodowych będzie kontynuować rozpoczęte w ubiegłym roku wspólne działania trzech central związkowych, mające na celu przywrócenie w naszym kraju rzeczywistego dialogu społecznego oraz zabieganie o godność ludzi pracy.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT