Policjant pracujący za chorego kolegę dostanie pieniądze?!

Budżet państwa nie zaoszczędzi na obniżeniu o 20 proc. wysokości uposażenia wypłacanego mundurowym na zwolnieniach lekarskich. Pieniądze te trafią do osób wykonujących pracę w zastępstwie za nieobecnych.

 

Wczoraj w czasie obrad sejmowej komisji spraw wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych… (druk nr 1497). Powodem zmian jest zbyt duża – zdaniem rządu – absencja choroba żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, która powoduje, że rośnie liczba nadgodzin

– W straży granicznej są problemy z planowaniem służby – przekonywał posłów Piotr Stachańczyk, wiceminister spraw wewnętrznych.

Rządowy projekt zakłada, że 80 proc. uposażenia będzie wypłacane tylko sytuacji, kiedy choroba nie ma związku ze służbą, a zwolnienie lekarskie obejmuje okres, przez który policjant jest zwolniony od zadań z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 z późn. zm.).

Trudno będzie to udowodnić, tym bardziej że nie ma jeszcze rozporządzenia wykonawczego w tej sprawie – tłumaczy Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Związkowcy zwracają uwagę, że wykaz chorób powinien być skierowany do konsultacji społecznych. Tym bardziej że Sejm już rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Dotyczy on wypłaty odszkodowań funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, BOR, ABW, AW, CBA oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy tych służb w razie wypadku i choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby (druk 1499).

– Ze względu na to, że w tej kwestii konsultacje były niewystarczające, odbędzie się wysłuchanie publiczne. W ten sposób związki zawodowe będą mogły się wypowiedzieć w sprawie zmian – podsumował prace komisji poseł Artur Ostrowski.

 

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT