Policjanta nadal można zwolnić po 30 latach pracy

Związkowcy są oburzeni. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom rząd chce zachować art. 41 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.), który umożliwia zwalnianie funkcjonariusza na rozkaz przełożonego tylko dlatego, że ma on 30 lat wysługi emerytalnej – alarmuje Gazeta Prawna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza, że zmiana tego przepisu nie jest przewidziana. Robi to wbrew orzeczeniom Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który kilkakrotnie uznał to za dyskryminację ze względu na wiek.

Kontrowersyjny przepis został utrzymany, mimo prac nad reformą systemu emerytalnego służb mundurowych. Projekt w tej sprawie trafił 10 stycznia do konsultacji.

– To sposób na pozbycie się niewygodnych funkcjonariuszy. A przecież minister Michał Boni w czasie prac nad zmianami zapewniał, że w przyszłości nie będzie zwolnień ze względu na osiągnięcie określonego wieku – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Związki zawodowe służb mundurowych będą się domagać zmiany obowiązującego przepisu.

– Nie może być tak, że z jednej strony rząd chce wydłużyć okres służby o 10 lat, a jednocześnie będzie dalej pozwalał na wyrzucanie ze służby osób po odsłużeniu tylko pięciu lat powyżej minimalnego okresu, czyli 25 lat – mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Eksperci wskazują, że do sądów wciąż trafiają sprawy funkcjonariuszy, którzy nie godzą się na dyskryminację ze względu na wiek.

Naczelny Sąd Administtracyjny w wyroku z 15 grudnia 2009 r. (sygn. akt I OSK 649/09) uznał, że obowiązujące przepisy są niezgodne z dyrektywą Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustalającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.Urz. WE L 303 z 2 grudnia 2000 r.).

To właśnie ta dyrektywa zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek. Podobne uwagi do tego przepisu miał także rzecznik praw obywatelskich, ale jak widać niewiele to dało.

1636 policjantów mających 30 lat wysługi i więcej odeszło z policji w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/588350,policjanta_nadal_bedzie_mozna_zwolnic_po_30_latach_pracy

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT