Pomoc prawna

Podpisanie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Opolu, a Kancelarią Adwokacką Paweł Płaza.

W dniu 07.02.104 r. miało miejsce podpisanie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Opolu reprezentowanym przez Przewodniczącego kol. Benedykta Nowaka, a „Kancelarią Adwokacką Paweł Płaza”. Przedmiotem współpracy jest w szczególności pomoc prawna
w przypadku zatrzymania Policjanta będącego członkiem NSZZ Policjantów, który zadeklarował chęć jej otrzymania. Na okoliczność zatrzymania został opracowany Algorytm, który jest dostępny w poszczególnych ZT garnizonu opolskiego. Powyższa umowa jest realizacją Uchwały nr 81/ VI/ 14 z dnia 31.01.2014 r. Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT