Posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) odbędzie dwa posiedzenia podczas 8. posiedzenia Sejmu RP. Zajmie się m.in. zmianą ustawy o zgromadzeniach, analizą bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011′ oraz wykorzystaniem przez straże gminne fotoradarów oraz informacją NIK w tej sprawie.

15 lutego 2012′
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
sala 22/bud. G
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35).

16 lutego 2012′
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
sala 22/bud. G
Analiza efektywności działań policji dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym w roku 2011 oraz prezentacja strategii na rok 2012 ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
– przedstawia Minister Spraw Wewnętrznych oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego.
Informacja w sprawie wykorzystania przez straże gminne fotoradarów będących własnością gminy,
– przedstawia Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Administracji i Cyfryzacji.
Rozpatrzenie informacji NIK o działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzania kontroli prędkości pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym,
– przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Na ostatnim posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012′ Komisja wysłuchała wyjaśnień podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Michał Deskur, przedstawił obszary działań resortu w związku z organizacją EURO 2012, nad przygotowaniami których sprawuje pieczę Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, powołany na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Na czele Komitetu stoi Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Sportu i Turystyki. Podstawowym celem Komitetu jest koordynacja działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas mistrzostw.

W dyskusji posłowie krytycznie ustosunkowali się do przedstawionych informacji, oczekując odpowiedzi na pytania dotyczące zmian kadrowych w policji, które nastąpiły w ostatnim czasie. Pytano o przesłanki, jakie zdecydowały o tych zmianach oraz o ocenę działań poprzedników.

Posłowie interesowali się tym, co nie zostało jeszcze zrobione przed rozpoczęciem mistrzostw i co wymaga bardziej intensywnych działań. Zainteresowanie posłów dotyczyło także personalnej odpowiedzialności osób odpowiadających za przygotowania do Euro oraz za poszczególne obszary działań, zwłaszcza bezpieczeństwo obywateli. Ponadto pytali jak będzie przebiegało współdziałanie ze służbami specjalnymi, czy w procesy ochraniania włączone zostaną również prywatne firmy ochroniarskie. Podnoszono także kwestię kontroli na przejściach granicznych, a zwłaszcza ochrony granicy z Ukrainą.
Komisja uznała, że zakres problemowy posiedzenia nie został wyczerpany i będzie wymagał dalszych konsultacji na kolejnych posiedzeniach.

źródło: ZG NSZZ

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT