Prezydent podpisał nowelizację ws. przestępstw seksualnych wobec dzieci !

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek nowelizację Kodeksu karnego, która wydłuża okresy przedawnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci i młodzieży oraz przewiduje szerszą ochronę prawną małoletnich ofiar takich czynów.

 

 

 

Nowelizacja stanowi, że przedawnienie karalności przestępstw przeciw wolności seksualnej i obyczajności – jeśli pokrzywdzonym jest małoletni – „nie może nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia”. Według dotychczasowych przepisów przedawnienie takie nie mogło nastąpić przed upływem pięciu lat od ukończenia przez pokrzywdzonego 18 lat.

Ponadto zmiana rozszerza ochronę małoletnich w przypadku niektórych przestępstw. Obecnie karane jest utrwalanie, przechowywanie lub posiadanie pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat. Zgodnie z ustawą karane też będą takie czyny w odniesieniu do wszystkich małoletnich – do osiągnięcia pełnoletniości, czyli 18. roku życia.

Obecne przepisy przy prostytucji nieletnich przewidują karalność działań podejmowanych z „inicjatywy innej osoby niż małoletni”. Nowelizacja nie uzależnia odpowiedzialności karnej od tego, z czyjej inicjatywy dochodzi do karalnych zachowań seksualnych (za co grozi do pięciu lat więzienia).

Produkcja, utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania m.in. treści pornograficznych z udziałem małoletniego będą zagrożone karą do 12 lat więzienia (obecnie grozi za to do ośmiu lat). Wprowadzono też karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich.

Nowelizacja zwiększa wymiar kary za publiczne prezentowanie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Sprawca ma podlegać karze grzywny, ograniczeniu wolności albo karze do dwóch lat więzienia (dotychczas było to do roku więzienia).

Zapisano również, że za nakłanianie innej osoby do prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz ułatwianie tego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będzie groziło do pięciu lat więzienia. Aktualnie czyny te są zagrożone karą do trzech lat.

Nowelizacja doprowadza m.in. do zgodności polskich regulacji z postanowieniami Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Sejm przyjął nowelizację 4 kwietnia. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w „Dzienniku Ustaw”.(PAP)

źródło:www.lex.pl

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT