Prezydent RP spotka się z Antonim Dudą w Belwederze.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej zaprosił w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego Antoniego Dudę na spotkanie z prezydentem. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 9:00 w Belwederze.

 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Sekretarz Stanu, Szef Biura

Stanisław Koziej

 

BBN/DPBP I/022/10/12/MS

1607/12

 

Warszawa 4.06.2012 r.

 

Pan Antoni Duda

Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego

Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

 

Szanowny Panie Przewodniczący

 

Z upoważnienia Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego mam przyjemność zaprosić Pana Przewodniczącego na spotkanie w sprawie uchwalonej w dniu 11 maja 2012 roku ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Spotkanie to odbędzie się w Belwederze w dniu 5 czerwca br. o godzinie 9.00.

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Stanisław Koziej

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT