Projekt L-4 skierowany do Podkomisji Nadzwyczajnej!

Projekt L-4 skierowany do Podkomisji NadzwyczajnejKomisja Spraw Wewnętrznych na dzisiejszym porannym posiedzeniu przegłosowała wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o L-4 (druk 1497).

 

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497).

Transmisja 10-minutowego posiedzenia Komisji pod poniższym linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=9C428CBAB241558BC1257BD0003B6121

W następstwie skierowania projektu do Podkomisji, pracownicy Sejmu zobowiązani są opracować dla posłów materiały z wysłuchania publicznego. Z tego powodu Podkomisja rozpocznie pracę najwcześniej w październiku br.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT