Proj.rozp.RM dot. kwoty bazowej uposażeń

Biuro Finansów KGP przesłało do zaopiniowania przez NSZZP projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

 

Projekt z dnia 31 stycznia 2012 r.


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia________2012
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów.

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687) zarządza się, co następuje:

par. 1

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów ustala się na 2,87.

par. 2

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie  wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz.U. Nr 236, poz. 1623).

par. 3

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Prezes Rady Ministrów

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687) i zakłada zmianę, od 1 lipca 2012 r. wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów  z 2,65 do 2,87 tj. wzrost o 0,22. Wynikiem wzrostu wskaźnika wielokrotności będzie podwyższenie od dnia 1 lipca 2012 r. uposażenia policjantom o 300 zł miesięcznie, tj. do poziomu 4.372 zł miesięcznie. Podwyższony wskaźnik wielokrotności obejmuje również zwiększenie od 1 stycznia 2013 r. nagrody rocznej funkcjonariuszy za 2012 r.

źródło: zgnszzp

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT