„List otwarty” Przewodniczącego ZW w Opolu!

Po dokładnym przeanalizowaniu aktualnej sytuacji w Zarządzie Głównym NSZZ Policjantów, oraz w trosce o dobro całego związku postanowiłem napisać i upublicznić „list otwarty”. W jego treści wzywam wszystkich, którym „na sercu leży” dobro naszej organizacji do szeroko rozumianego dialogu i współpracy dla dobra wszystkich policjantów.

 

Opole, dn. 15.11.2013

 

L I S T O T W A R T Y

Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów w Opolu Benedykta Nowaka

 

W świetle ostatnich wydarzeń dotyczących działań Zarządów Wojewódzkich Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, oraz Prezydium Zarządu Głównego, stwierdzam jednoznacznie, że jak najszybciej należy podjąć „działania naprawcze”, zmierzające do odbudowania wzajemnego zaufania całej organizacji i jej organów, oraz wprowadzenia na powrót demokratycznych standardów, które jako jedyne mogą przynieść korzyść naszej organizacji i jej członkom.

Jedynie wprowadzenie szeroko rozumianego dialogu i współpracy, przyniesie oczekiwane przez wszystkich naszych członków i sympatyków efekty w postaci poprawy warunków służby, oraz płacy. Nie wolno nam zapominać, że nadrzędnym celem naszej związkowej działalności jest dobro całego środowiska policyjnego. Otrzymując mandat zaufania od naszych wyborców jesteśmy zobowiązani do działań na ich rzecz i korzyść wszystkich funkcjonariuszy policji.

To dobrze, że różnimy się podejściem do niektórych problemów dotykających naszej grupy zawodowej, czy też pomysłami na ich rozwiązywanie. Taki stan rzeczy rodzi ciekawe i wartościowe rozwiązania, które jednak w drodze demokratycznych wyborów powinny być przyjmowane przez najwyższe i kompetentne organy i przez takie organy przekazywane stronie służbowej.

Dotychczasowe działania siedmiu Zarządów Wojewódzkich, choć co do większości idei słuszne, doprowadziły do wyraźnego rozłamu pomiędzy tymi Zarządami, a centralnymi władzami związku. Taki stan rzeczy szkodzi naszej organizacji, jej wizerunkowi i jest nie do zaakceptowania. Coraz częściej słyszymy głosy, że mamy do czynienia z personalnymi rozgrywkami, a dobro szeregowych członków związku jest pomijane i całkowicie zapomniane.

Widząc konieczność zdecydowanych i jednogłośnie brzmiących działań naszej organizacji apeluję do kolegów z sześciu pozostałych województw o rozwiązanie pozastatutowej struktury, a do Zarządu Głównego o włączenie przedstawicieli tych województw do prac w ramach Prezydium Zarządu Głównego

Nie o takie związki walczyli nasi poprzednicy i założyciele, którzy nierzadko narażając własną karierę zawodową, a nawet życie własne i swoich rodzin wywalczyli nam wolny związek zawodowy policjantów.

Reasumując wzywam do szeroko rozumianego dialogu i wypracowania rozwiązań dobrze służących naszej organizacji i wszystkim jej członkom.

Wnoszę do Kolegi Przewodniczącego o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Zarządu Głównego, poszerzenia składu Prezydium ZG i rozpoczęcia działań naprawczych! Tylko jako rozumna i silna jednością organizacja związkowa, mamy szanse na skuteczne załatwianie spraw służących formacji i jej wizerunkowi!

Z wyrazami szacunku

Benedykt Nowak

 

Do wiadomości: 1. Zarządy Woj. i Szkolne w całym kraju  2. Zarząd Główny w Warszawie

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT