RPO w sprawie nadużywania środków przymusu bezpośredniego

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Prokuratora Generalnego w sprawie przypadków nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji.

 

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie przypadków nadużywania środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wyraziła zaniepokojenie informacjami o przypadkach stosowania przemocy – w tym nadużywaniu środków przymusu bezpośredniego – przez funkcjonariuszy Policji. W wyniku tych działań dochodzi do powstania obrażeń u osób, wobec których podejmowane są czynności. Niektóre z tego rodzaju zdarzeń badane są przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który w swych orzeczeniach kilkakrotnie stwierdził naruszenie przez władze polskie postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Trybunał wskazywał przy tym, że okolicznościami stanowiącymi naruszenie postanowień Konwencji było nie tylko postępowanie policjantów, ale także nierzetelne przeprowadzenie postępowania, nieczyniące zadość zasadom wypracowanym w orzecznictwie Trybunału. Rzecznik Praw Obywatelskich w każdej sprawie z omawianej kategorii podejmuje działania i monitoruje przebieg postępowań karnych. Podstawowym wnioskiem wynikającym z przeprowadzonych badań jest konieczność pełnej determinacji prokuratorów prowadzących śledztwa do możliwie najpełniejszego wyjaśnienia wszelkich okoliczności zdarzeń i udzielania tym prokuratorom możliwie najszerszego wsparcia przez zwierzchników. Rzecznik Praw Obywatelskich sformułowała w wystąpieniu również bardziej szczegółowe uwagi, prosząc o przeanalizowanie przedstawionego problemu oraz poinformowanie o zajętym stanowisku i ewentualnie podjętych działaniach.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT