Senatorzy debatowali o emeryturach dla mundurowych

W Senacie późnym wieczorem zakończyła się debata nad nowelizacją ustawy o emeryturach mundurowych. Zakłada ona, że funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby.

– Nowela ustawy o emeryturach mundurowych racjonalizuje wydatki budżetowe państwa – przekonywał Bogdan Klich (PO). – Zaproponowane przez rząd zmiany nie uwzględniają argumentów strony społecznej i nierówno traktują służby – ripostował Władysław Ortyl (PiS). Wcześniej senatorowie blisko 11 godzin debatowali nad podniesieniem wieku emerytalnego do 67 lat. Ustawę skierowano ponownie do komisji senackich.

Wiceminister spraw wewnętrznych Michał Deskur podkreślił, że zmiany zmierzają do zwiększenia aktywności zawodowej mundurowych. – Celem nadrzędnym reformy jest zwiększenie efektywności wydatków państwa – powiedział.

PO chce przyjęcia zmian w systemie emerytur mundurowych bez poprawek wskazując m.in., że wydatki z budżetu państwa na emerytury np. policjantów czy żołnierzy stale rosną. W formacjach tych służy w sumie około 200 tysięcy osób. Z kolei PiS wnioskuje o odrzucenie noweli w całości. Przedstawiciele tego ugrupowania uważają m.in., że prace nad tymi zmianami prowadzone są zbyt szybko i nie uwzględniają argumentów strony społecznej.

Pominięte służby?

W toku prac nad reformą emerytur służb mundurowych pojawiły się postulaty, żeby do tzw. systemu zaopatrzeniowego włączyć funkcjonariuszy Służby Celnej, Straży Marszałkowskiej czy strażaków pełniących służbę w jednostkach ratowniczo–gaśniczych na lotniskach.

Trzy senackie komisje – praw człowieka, polityki społecznej i obrony narodowej – które wcześniej zajmowały się nowelizacją ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych, opowiedziały się za przyjęciem nowych przepisów bez poprawek. Jeśli to stanowisko zostanie przegłosowane przez Senat to ustawa trafi do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Sejm przegłosował reformę emerytur mundurowych 11 maja. Funkcjonariusze, którzy wstąpią do służby od 2013 roku, nabędą uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby. Posłowie przyjęli reformę autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort finansów proponował włączenie mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego. Jednak ta propozycja nie została przyjęta przez Radę Ministrów.

 

Dalej idących zmian w mundurowym systemie emerytalnym niż przyjęte w Sejmie chciało Ministerstwo Finansów. Szef resortu finansów Jacek Rostowski wskazywał, że funkcjonariusze wstępujący do służby powinni być włączeni do powszechnego systemu emerytalnego. Kolejny wariant przedstawiony przez Ministerstwo Finansów zakładał, że funkcjonariusze będą nabywali uprawnienia emerytalne po 60. roku życia, pod warunkiem, że przepracowali co najmniej 30 lat.

Uchwalone przepisy zmierzają do wydłużenia aktywności zawodowej żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 10 formacji: policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Emerytury mundurowe innym systemem?

Według noweli emerytury mundurowe będą stanowiły odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i nadal będą wypłacane z budżetu państwa. Wysokość emerytury będzie obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych, kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura ma wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok ma rosnąć o 3 proc. Maksymalna emerytura będzie mogła wynieść 75 proc. pensji.

Jak dotychczas, emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy pełny miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Nie przewidziano łączenia emerytury z rentą. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 roku.

Obecnie, by przejść na emeryturę mundurowi muszą – niezależnie od wieku – przepracować 15 lat. Wtedy emerytura wynosi 40 proc. ostatniego uposażenia. Maksymalna emerytura wynosi 75 proc. ostatniej pensji.

 

http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/senatorzy-debatowali-o-emeryturach-dla-mundurowych/7459279

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT