Spór zbiorowy NSZZP z KGP: rokowania 11.09.2012′

W piśmie z dnia 23 sierpnia 2012′ Komendant Główny Policji zaproponował rokowania w sprawie sporu zbiorowego zgłoszonego przez ZG NSZZ Policjantów na dzień 11 września 2012′

 

Rzeczpospolita Polska

Komendant Główny Policji

 

Warszawa, dnia 23.08.2012′

Gp-638/12

 

Pan Antoni DUDA

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

 

W związku z przekazaną Komendantowi Głównemu Policji uchwałą Zarządu Głównego NSZZ Policjantów nr 254/V/2012 z 9 sierpnia 2012 roku, w której wyartykułowano szereg żądań w trybie przepisów ustawy z dnia 23 maja 2011 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.) i prośbą zawartą w piśmie L.dz. ZZ-611/2012 z 10 sierpnia 2012 roku, o podjęcie rokowań i zawiadomienie okręgowego inspektora pracy, uprzejmie informuję, że przedstawiciele NSZZ Policjantów słusznie założyli z góry, że Komendant Główny Policji nie będzie w stanie spełnić przedstawionych w uchwale żądań.

Dlatego czyniąc zadość tej prośbie, proponuję rozpoczęcie rokowań w sprawie zgłoszonych żądań w dniu 11 września 2012 roku o god. 12.00. W przypadku aprobaty terminu, na miejsce rokowań proponuję salę generalską w budynku głównym KGP w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że szczegółowe stanowisko Komendanta Głównego Policji odnoszące się do zgłoszonych żądań zostanie przedstawione w trakcie rokowań. Stosownie do prośby przedstawionej w cyt. wyżej piśmie, a także zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o sporze został poinformowany Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie.

 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

z up. PIERWSZY ZASTĘPCA

KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

 

/-/nadinsp. Krzysztof GAJEWSKI

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT