Stanowisko ZW NSZZ P w Opolu.

Stanowisko Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu, dotyczące działań Prezydium Zarządu Głównego i niektórych jego członków, przyjęte na posiedzeniu ZW w dniu 19 kwietnia 2013 roku w Pokrzywnej.

 

S T A N O W I S K O

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu

 

dot. działań podejmowanych przez Prezydium Zarządu Głównego i część członków ZG

 

 

 

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu z niepokojem śledzi działania Prezydium Zarządu Głównego, oraz niektórych członków Zarządu, dotyczące wyznaczania członków związku do składów powoływanych Komisji, mających prowadzić negocjacje zarówno ze stroną służbową, jak i innymi podmiotami zewnętrznymi.

Zarząd Wojewódzki w Opolu zauważa, że nowe władze związku nie zamierzają korzystać z doświadczeń i wiedzy części członków Zarządu Głównego, którzy na Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej nie udzieliły poparcia obecnemu Prezydium. Takie podejście do sprawy i kontynuowanie tego trendy może przynieść wiele negatywnych skutków zarówno dla organizacji związkowej jak i jej członków.

Jest rzeczą roztropną i godną praktykowania, aby korzystać z wiedzy osób doświadczonych i posiadających specjalistyczną wiedzę. Do prowadzenia skutecznych negocjacji bardzo często nie wystarczą tylko dobre chęci i determinacja, ale należ do tego dołączyć doświadczenie i stosowną wiedzę.

Uważamy, że odrzucenie w głosowaniach ZG kandydatur doświadczonych działaczy do składów komisji negocjacyjnych było błędem i działaniem ukierunkowanym na odsunięcie od procesów decyzyjnych niektórych Zarządów Wojewódzkich.

Przypominamy Panu Przewodniczącemu i niektórym członkom Zarządu Głównego, że dobrym obyczajem w demokratycznym państwie, jest zapraszanie do współpracy fachowców, czy też polityków spoza opcji rządzącej, jeżeli ma to tylko służyć dobru ogółu.

W tym przypadku zabrakło takiej dobrej woli i górę wzięły emocje i osobiste uprzedzenia.

Wyrażamy nadzieję, że nasze szczere słowa przyczyną się do zweryfikowania stanowiska Prezydium w tej i podobnych sprawach i w przyszłości podobne praktyki nie będą miały już miejsca.

 

 

Ze związkowym pozdrowieniem:

 

Przewodniczący ZW Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT