Uchwały Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjęte na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011r. w Warszawie.

Uchwały Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjęte na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011r. w Warszawie.

Zarząd Główny podczas posiedzenia w dniu 13 grudnia 2011r. podjął następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 165/V/2011

ZG NSZZ Policjantów o poparciu uchwał związków zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej o rozpoczęciu akcji protestacyjnej wobec braku w budżecie na rok 2012 środków finansowych na podwyżki uposażeń tych służb. ..

pobierz tekst: Uchwały Nr 165/V/2011

UCHWAŁA Nr 166/V/2011

ZG NSZZ Policjantów postanawia wystąpić z wnioskiem do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska o zwiększenie z dniem 1 czerwca 2012 roku wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej zgodnie z rozporządzeniem RM przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, do wysokości 2,87 (tzn. o 0,22 kwoty bazowej) – analogicznie jak w przypadku żołnierzy zawodowych.

pobierz tekst: Uchwały Nr 166/V/2011

UCHWAŁA Nr 167/V/2011

ZG NSZZ Policjantów zatwierdza decyzję nr 193/V/2011 Prezydium ZG NSZZP w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją rozporządzeń mundurowych i postanawia skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

pobierz tekst: Uchwały Nr 167/V/2011

UCHWAŁA Nr 171/V/2011

ZG NSZZ Policjantów postanawia, że z dniem 1 stycznia 2012 roku Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów występuje z Europejskiej Konfederacji Policji EuroCOP.

pobierz tekst: Uchwały Nr 171/V/2011

UCHWAŁA Nr 172/V/2011

ZG NSZZ Policjantów postanawia zlecić Kancelarii Prawniczej wydanie opinii prawnej dotyczącej naruszenia praw związkowych działaczy ZW NSZZ policjantów woj. warmińsko – mazurskiego.

pobierz tekst: Uchwały Nr 172/V/2011

UCHWAŁA Nr 173/V/2011

ZG NSZZ Policjantów zobowiązuje Prezydium ZG NSZZP do opracowania wniosku o zmianę lub doprecyzowanie zapisu ustawy z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.nr 217, poz.1280)
Uzasadnienie – w art. 68 f 2. obecny zapis: „przedłożony czas służby może przekroczyć 48 godzin tygodniowo, z zachowaniem prawa do nieprzerwanego wypoczynku” nie określa, ile maksymalnie można wydłużyć służbę policjantowi oraz nie precyzuje czasu „nieprzerwanego wypoczynku”

pobierz tekst: Uchwały Nr 173/V/2011

źródło: zgnszzp

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT