Wniosek Federacji ZZSM do MSW!

Wniosek Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych o podanie w trybie pilnym, źródła i danych stanowiących podstawę uzasadnienia założeń projektów ustaw o zmianie ustaw o chorobowym i o funkcjonowaniu komisji lekarskich.

 

Warszawa, 25 lipca 2012 roku

F-23/2012

Minister Spraw Wewnętrznych

 

WNIOSEK

 

Działając w trybie i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zwraca się do Pana Ministra o podanie w trybie pilnym, źródła i danych stanowiących podstawę uzasadnienia założeń projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw a także projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przed wydaniem opinii żądamy podania podstaw i danych na których oparto uzasadnienie do w/w aktów prawnych zamieszczonych w BIP Ministerstwa. Uzyskanie powyższych danych jest nieodzowne, celem wydania opinii Związków do przedstawionych projektów.

Rzetelne i dokładne poznanie przesłanek i danych stojących u podstaw proponowanych zmian przyczynią się do podjęcia merytorycznej dyskusji podczas dalszego procesu konsultacji społecznych. Jednocześnie uzyskane dane pozwolą szerokiej rzeszy funkcjonariuszy na zrozumienie podstaw i przesłanek podejmowanych przez Pana Ministra inicjatyw ograniczających uprawnienia funkcjonariuszy podległych służb.

Przewodniczący ZG NSZZP

/-/Antoni DUDA

Przewodniczący ZK ZZS „Florian”

/-/ Krzysztof Oleksak

Przewodniczący KKW NSZZ FSG

/-/ Mariusz TYL

Przewodniczący ZG NSZZ PP

/-/ Krzysztof Hetman

Przewodniczący ZG NSZZ FiPW

/-/ Wiesław Żurawski

 

źródło: ZG NSZZ P.

 

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT