Wniosek NSZZP do RPO w sprawie”L-4″

Zarząd Główny NSZZ Policjantów skierował w dniu 15 grudnia 2014′ wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pogorszenia sytuacji funkcjonariuszy w stosunku do pracowników cywilnych wskutek wejścia w życie ustawy o „L-4”.

 

Przez pominięcie specyficznego charakteru służby oraz zrównanie wysokości świadczeń należnych dwóm całkowicie różnym grupom obywateli, doszło w naszej ocenie do naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej (..) pisze między innymi Zarząd Główny NSZZ Policjantów we wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

źródło:ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT