Wystąpienia ZG NSZZP do Marszałka Sejmu RP i Premiera

Zarząd Główny NSZZ Policjantów na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2012′ przyjął treść wystąpień do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz.

 

W wystąpieniach ZG NSZZ Policjantów wskazuje na naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych przy przekazaniu do zaopiniowania założeń projektów ustaw w sprawie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i komisji lekarskich.

 

Treść wystąpienia dot. naruszenia obowiązującego prawa przy przesyłaniu do zaopiniowania nowych projektów aktów prawnych zmieniających dotychczas obowiązujące dla Policji.

Treść do zapoznania na stronie Zarządu Głónego – http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2239:wystpienia-zg-nszzp-do-marszaka-sejmu-rp-i-premiera&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT