Wystąpienie A. Dudy na posiedzeniu KAiSW

Prezentujemy komunikat NSZZ Policjantów z przebiegu posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym głos zabrał między innymi Antoni Duda.

 

Warszawa, dnia 21.12.2011 r.

ZZ-906/2011

KOMUNIKAT

W dniu 20 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, na którym omawiany był rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012. Posiedzeniu przewodniczył poseł Marek Biernacki.
W dyskusji dotyczącej części budżetowej nr 42 – sprawy wewnętrzne – udział wzięli przedstawiciele wszystkich formacji mundurowych resortu. Z ramienia MSW głos zabrał podsekretarz stanu w MSW Adam Rapacki. Po przedstawieniu informacji na temat projektu budżetu na rok 2012 w części 42 głos zabrała poseł Krystyna Łybacka, która zaprezentowała negatywne stanowisko Forum Związków Zawodowych w zakresie nieobjęcia wzrostem uposażeń funkcjonariuszy PSP, SW i SG oraz złożyła wniosek o podjęcie uchwały komisji w sprawie objęcia podwyżką w 2012 roku ww. służb mundurowych, a także BOR.
Wszystkie osoby uczestniczące w dyskusji zdecydowanie opowiedziały się za objęciem tą regulacją wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych, analogicznie jak żołnierzy zawodowych i policjantów.
Po udzieleniu przez przewodniczącego M. Biernackiego głosu przedstawicielom związków zawodowych w imieniu NSZZ Policjantów wypowiedział się Antoni Duda. Stwierdził on, że podwyżka uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych musi nastąpić poprzez wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej ich przeciętne uposażenie. Zaznaczył, że bardzo istotne jest, w które składniki uposażenia trafią środki przewidziane na podwyżkę, tak, by nie dochodziło do sytuacji, w których funkcjonariusze na stanowiskach kierowniczych otrzymają po kilkaset złotych wzrostu, a funkcjonariusze na stanowiskach wykonawczych jedynie stosunkowo niewielką kwotę.
Antoni Duda zawnioskował również o rozpoczęcie realizacji wzrostu uposażeń od czerwca 2012 roku, tj. od chwili rozpoczęcia Euro 2012.
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podwyżka uposażeń winna być wypłacona w jednakowej kwocie dla wszystkich funkcjonariuszy, bez względu na zajmowane stanowisko służbowe: kierownicze lub wykonawcze.

Szczególne podziękowania należą się Pani Poseł Krystynie Łybackiej za zdecydowane wypowiedzi dotyczące objęcia wzrostem uposażeń w 2012 roku wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych.

Info – ZG NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT