Z posiedzenia ZG!

Na funkcję wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych i ZG NSZZ Policjantów zgłosiły kandydaturę przewodniczącego ZG NSZZ P Grzegorza Nemsa, który został wybrany zdecydowaną większością głosów.

 

21 marca 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych, poświęcone m.in. ustaleniom dotyczącym zaplanowanych wstępnie na 26 marca pikiet pod urzędami wojewódzkimi, towarzyszących akcji protestacyjnej w woj. śląskim. ZG FZZ przyjął także sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012 oraz omówił szereg spraw bieżących. W obradach uczestniczyli przedstawiciele ZG NSZZ Policjantów w osobach przewodniczącego ZG Grzegorza Nemsa i wiceprzewodniczących ZG Tomasza Krzemieńskiego i Józefa Partyki, a także przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl, przewodniczący ZG Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Wiesław Żurawski oraz przewodniczący NSZZ Pracowników Pożarnictwa Krzysztof Hetman.

W trakcie posiedzenia, w związku ze złożoną rezygnacją Antoniego Dudy z funkcji wiceprzewodniczącego Forum Związków Zawodowych, przeprowadzono wybory uzupełniające na to stanowisko spośród członków ZG FZZ. Na funkcję wiceprzewodniczącego FZZ Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych i ZG NSZZ Policjantów zgłosiły kandydaturę przewodniczącego ZG NSZZ P Grzegorza Nemsa, który został wybrany zdecydowaną większością głosów. Nowo wybrany wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych będzie odpowiadał za służby mundurowe reprezentowane w FZZ.

Przypomnijmy, że Forum Związków Zawodowych to jedna z trzech reprezentatywnych central związkowych w Polsce, obok OPZZ i NSZZ „Solidarność”. Spośród pięciu związków zawodowych tworzących Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, cztery należą do FZZ (NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz NSZZ Pracowników Pożarnictwa).

W posiedzeniu Zarządu Głównego, uczestniczyli również czynnie przedstawiciele ZW w Opolu w osobach: Przewodniczącego Benedykta Nowaka, oraz Wiceprzewodniczących Jacka Łuszczka i Waldemara Wosnitzy

Poruszaliśmy problemy naszej organizacji, związane między innymi z dofinansowaniem imprez o zasięgu krajowym, organizowanych przez nasz Zarząd, oraz sprawę realizacji uchwały ZG dot. uprawnień osób oddelegowanych do pracy w biurze, zwolnionych ze świadczenia służby.

O efektach prac ZG będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT