Struktura związku

Ze Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów:

§ 5
1.Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji, powołaną do reprezentowania i obrony ich interesów zawodowych i socjalnych.
2. Związek w swojej działalności statutowej jest organizacją niezależną od kierownictwa służbowego, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
3.Związek działa poprzez organy i jednostki organizacyjne wymienione w Statucie.
§ 9
Celami Związku są: obrona praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU:

E-mail: zw@nszzp.opole.pl

Przewodniczący – Benedykt NOWAK, tel. 513 039 855

Wiceprzewodniczący, Sekretarz – Mirosław ŁYŻNIAK, tel. 513 157 477

Wiceprzewodniczący, Skarbnik – Jacek ŁUSZCZEK, 509 730 603

Wiceprzewodniczący – Leszek KUBICKI

Wiceprzewodniczący – Artur KUŚ

Wiceprzewodniczący – Adam MADEJ

Wiceprzewodniczący – Mariusz TREJTEN


RZECZNIK PRASOWY ZW:

Benedykt NOWAK tel. 513 039 855, 77 422 33 03, Fax. 77 422 33 01

E-mail: rzecznikprasowy@nszzp.opole.pl


Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT