Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

W KGP trwają prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Nowy akt prawny ma uzupełniać, doprecyzowywać i ujednolicać przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 18 października 2001 r. Ma także dostosować jego przepisy do uregulowań wynikających z prawa Unii Europejskiej.

(więcej…)