Nie chcemy być pośmiewiskiem, chcemy więcej szkoleń !

System szkolenia w rozsypce, a doskonalenie zawodowe głównie na papierze – twierdzą policjanci i apelują w tej sprawie do Komendanta Głównego Policji. Wniosek o „wdrożenie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego policjantów” podpisały związki zawodowe policjantów z siedmiu województw. – Albo będziemy szkolić kadrę, albo będziemy narażali policjantów na pośmiewisko.

 

(więcej…)