Wokół dodatku stażowego

Publikujemy decyzję nr 77/VI/2015 Prezydium ZG NSZZ Policjantów, odnoszącą się do przesłanego do Zarządu Głównego projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

(więcej…)