Podsumowaliśmy rok 2014

Opolska Policja podsumowała swoją pracę w 2014 roku. Osiągnięte wyniki potwierdzają utrzymującą się od kilku lat jej dobrą kondycję. Ogółem wykrywalność przestępstw wyniosła blisko 70%. Na Opolszczyźnie odnotowano spadek liczby takich przestępstw jak bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z włamaniem. Ponad 70% mieszkańców województwa uważa opolską Policję za skuteczną. Badania wykazały, że mieszkańcy regionu dobrze oceniają pracę Policji i czują się bezpiecznie.

 

(więcej…)