14. rocznica śmierci podkom. Andrzeja Struja

ilustracja

Jak co roku w rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Komendant Stołeczny Policji złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragicznie zmarłego funkcjonariusza. Zarząd Główny NSZZ Policjantów reprezentowali wiceprzewodniczący Marek Osiejewski oraz wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego KSP Mariusz Wasilewski.

10 lutego 2010 roku, przebywający na urlopie wypoczynkowym Andrzej Struj -funkcjonariusz KSP podjął, jak się później okazało, ostatnią w swoim życiu interwencję wobec dwóch młodych mężczyzn demolujących tramwaj. Dzisiaj, kiedy mija 14 lat od tamtych wydarzeń, środowisko policyjne cały czas pamięta o jego bohaterskiej postawie.

W Komendzie Głównej Policji p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń składając kwiaty pod Tablicą Pamięci, na której widnieją nazwiska funkcjonariuszy Policji, którzy stracili życie na służbie, w imieniu własnym i całej policyjnej formacji oddali hołd tragicznie zmarłemu policjantowi podkomisarzowi Andrzejowi Strujowi. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje cześć poległym i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Wieńce przed kapliczką, na której cztery lata temu zawisła policyjna tablica upamiętniająca stołecznego funkcjonariusza, w obecności Rodziny podkomisarza Andrzeja Struja złożyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak, Zastępca Burmistrza dzielnicy Wola Wojciech Lesiuk oraz kierownictwo NSZZ Policjantów i przedstawicele spółki Tramwaje Warszawskie. Miejsce pamięci odwiedzili także znajomi i przyjaciele tragicznie zmarłego policjanta.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT