Czy mamy kryzys kadrowy w Policji?

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy stan kadrowy Policji na dzień 1 marca 2023 roku. Na dzień 1 marca 2023 roku wakat w Policji wynosi 12943 (12,08% stanu etatowego), a po odjęciu rezerwy kadrowej KGP na poziomie 1426 wynosi faktycznie 11517. Stan etatowy Policji to 107 109.  Rezerwa kadrowa KGP to wakaty, które zostaną Więcej…

NSZZ Policjantów domaga się zwiększenia i uporządkowania nakładów na Policję

16 marca 2023 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął wniosek o zmianę sposobu naliczania kosztów związanych z funkcjonowaniem Policji. Zarząd Główny NSZZ Policjantów domaga się, by w procesie konstruowania Budżetu Państwa, nakłady przeznaczone na ten cel uwzględniały wszystkie zadania, czyli przede wszystkim progresywny charakter uposażeń, inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie. We wniosku do Ministra przewodniczący Zarządu Głównego wskazał Więcej…

NSZZ Policjantów nie zgadza się z interpretacją prawa do ekwiwalentu w zamian za służbę na wolnym powietrzu i domaga się jej zmiany

Wszystko wskazuje na to, że interwencja Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie tzw. „reganów” czyli równoważnika za wyżywienie: pisaliśmy o niej TUTAJ  potrwa nieco dłużej niż się można było tego spodziewać chociażby po wypowiedzi Komendanta Głównego Policji czytaj TUTAJ Powodem jest interpretacja Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, która przy okazji rozwiązywania jednego problemu wygenerowała inny problem, i to problem znacznie poważniejszy. Więcej…

Świadczenie dla poległych poza służbą

8 marca br. Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów   Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-ustawy-o-swiadczeniu-przyslugujacym-czlonkom-rodziny-poleglych-funkcjonariuszy-lub-zolnierzy-przyjety-przez-senat

Dodatek terenowy już po liftingu

Wprowadzenie podwyżki dodatku terenowego i całkowita liberalizacja zasad jego otrzymywania wyczerpuje proces wdrażania pakietu zmian wynegocjowanych przez NSZZ Policjantów pod koniec ubiegłego roku. 27 lutego 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost Więcej…

Ponad 7 tys. policjantów odeszło ze służby. Jankowski: nie jest to “armagedon” [WYWIAD dla Infosecurity24]

W wywiadzie dla Infosecurity24 Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski powiedział: Nie chce być nieskromny, ale gdyby nie działania NSZZ Policjantów, to policjanci zarabialiby dużo mniej. Pewnie, że każdy chciałby więcej. To wynika zarówno z natury ludzi, jak i z charakteru samego Związku. Wynegocjowaliśmy tyle, ile w określonych warunkach dało się wynegocjować. W sferze budżetowej lepszego “kontraktu” nie znajdziemy. Z Więcej…

MSWiA publikuje projekty rozporządzeń w sprawie podwyżek

Infosecurity24: Resort spraw wewnętrznych i administracji opublikował projekty rozporządzeń, dzięki którym możliwe będzie podwyższenie mundurowych uposażeń o wskaźnik waloryzacji, jaki na ten rok dla sfery publicznej zaplanował rząd. Zgodnie z założeniami “podwyżki” obowiązywać mają od 1 marca. Czytaj więcej: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/o-krok-od-podwyzek-mswia-publikuje-projekty-rozporzadzen   ZAŁĄCZNIKI projekt rozporządzenia OSR uzasadnienie do projektu rozp.  

Słów kilka o „reganach”

Odkąd Zarząd Główny wziął na tapet rozmaite należności, które wypłacano policjantom w stawkach wywołujących powszechną irytację i doprowadził do ich urealnienia, pojawiły się problemy z ich naliczaniem. Widać to wyraźnie na przykładzie „reganów” – ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, wypłacanego policjantom za służbę na „wolnym powietrzu” w okresie od 1 listopada do 31 marca. Płatnicy nie mieli z tym większych problemów, gdy Więcej…

Dodatek “antyemerytalny” w służbach z podpisem prezydenta

Infosecurity24: Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek ustawę, która wprowadzi nowy dodatek “antyemerytalny” dla funkcjonariuszy i żołnierzy po 15 latach służby. Ustawa przewiduje też, że obowiązujący już w kilku formacjach dodatek motywacyjny po 25 i 28,5 latach służby obejmie również służby specjalne, Służbę Celno-Skarbową i Straż Marszałkowską. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 marca 2023 r. Czytaj wiecej: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/dodatek-antyemerytalny-w-sluzbach-z-podpisem-prezydenta

Biuro Kadr rozwiewa wątpliwości wokół kwalifikacji zawodowych

Nowe brzmienie ustawy o Policji w zakresie mianowania i powoływania policjantów na stanowiska służbowe również dla NSZZ Policjantów stało się kłopotliwe. Przywrócenie od dnia 1 stycznia 2023 r. dodatkowych kwalifikacji zawodowych na poziomie podoficerskim i aspiranckim wywołało sporo zamieszania. Problemem okazał się błąd w przepisach przejściowych i brak jasnych wytycznych, dopóki ten błąd nie zostanie usunięty w drodze legislacji. NSZZ Więcej…