Generalnie “na nie”, czyli związkowa krytyka ministerialnych propozycji w sprawie art. 15a

“W zakresie, w którym uwzględniony został postulat umożliwiający funkcjonariuszom skorzystanie z prawa wyboru, Zarząd Główny NSZZ Policjantów pozytywnie ocenia tę część projektu” – czytamy w piśmie, w sprawie ministerialnego projektu dotyczącego zmian w art. 15a, jakie policyjni związkowcy skierowali do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jednak jedyny element, który mundurowym w dokumencie przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji się Więcej…

Opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu ustawy w sprawie art.15a

Zarząd Główny NSZZ Policjantów przesłał ministrowi swoją opinię do otrzymanego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno – Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Pismo przewodnie oraz opinia Więcej…

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie rent policyjnych dla byłych funkcjonariuszy jest zgodne z konstytucją.

Przepis ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb, na podstawie którego obniżono policyjne renty inwalidzkie byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego jest zgodny z konstytucją – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Dwa zdania odrębne do wyroku zgłosili sędziowie TK Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. W środę, 16 czerwca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie Więcej…

“W bezpieczeństwo obywateli należy ciągle inwestować” – Federacja ZZSM domaga się konsultacji nowego programu modernizacji

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej zwraca się z wnioskiem o pilne spotkanie poświęcona konsultacjom nowego wieloletniego programu modernizacji służb mundurowych podległych kierowanemu przez Pana resortowi – czytamy w piśmie do ministra Kamińskiego sygnowanym przez przewodniczącego FZZSM Krzysztofa Oleksaka. Ustanowienie takiego programu wynika z treści porozumienia Więcej…

Sławomir Koniuszy o propozycji zmian w art. 15a: przedstawiony projekt nie satysfakcjonuje funkcjonariuszy

Resort spraw wewnętrznych i administracji przedstawił do zaopiniowania projekt nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, dotyczący art. 15a. Jak się jednak okazuje, związkowcy nie zmienili zdania jakie na temat propozycji MSWiA wyrazili już jakiś czas temu i chcą, by resort do dokumentu wprowadził szereg korekt. Na razie udało się “przeforsować” jedną zmianę, zgodnie z którą mundurowi przyjęci między 1999 Więcej…

KPRM – Łagodzenie obostrzeń od 13 czerwca 2021′

uż od 13 czerwca wprowadzamy łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Zmiany umożliwią sprzedaż oraz spożywanie jedzenia i picia w kinach, teatrach, na koncertach oraz w innych instytucjach kultury i rozrywki. Od 26 czerwca zwiększamy także limity – więcej widzów w kinach i teatrach oraz otwieramy dyskoteki. Więcej osób będzie mogło przebywać w hotelach, restauracjach i na siłowniach. Zasady będą obowiązywać do końca wakacji, z możliwością Więcej…

“Obecny system szkolenia wymaga zmian, o co od lat wnosi NSZZ Policjantów” – Andrzej Szary dla Głosu Wielkopolskiego w związku z postrzeleniem chorego psychicznie mężczyzny.

– Podczas strzelaniny na ul. Gorzysława oddano kilkanaście strzałów do chorego psychicznie mężczyzny. Policja mogła nie wiedzieć o jego stanie psychicznym, ale i tak pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle zaczęto strzelać do nieuzbrojonego? – pisze Emilia Bromber w Głosie Wielkopolskim w artykule zatytułowanym: “Czterech na jednego podczas strzelaniny w Poznaniu. Dlaczego policjanci strzelali do nieuzbrojonego mężczyzny?” – cały artykuł – tutaj W artykule Więcej…

W przyszłym roku pensje w budżetówce bez zmian. Co z podwyżkami dla funkcjonariuszy?

Rząd planuje, że wynagrodzenia w sferze budżetowej w 2022 roku nie wzrosną. Takie wnioski mają płynąć z założeń przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego. Nie musi to jednak oznaczać, że podwyżek nie otrzymają funkcjonariusze służb mundurowych. Podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy wynikać może bowiem, jak zapowiadano, z ustaw modernizacyjnych nad którymi prace toczą się już od dłuższego czasu. W niedawnej rozmowie z InfoSecurity24.pl wiceszef Więcej…

Sejm. Odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 Komisji ds. Petycji

Jak informowaliśmy, dzisiaj odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji, na którym została przedstawiona odpowiedź MSWiA na Dezyderat nr 56 dotyczący Petycji Nr (BKSP-145-IX-57/20) w sprawie zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji z 13 stycznia 2021 r. Odpowiedź MSWiA przedstawiła Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Magda Więcej…

KGP o testach sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy Policji.

Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy te nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej Więcej…