Podwyżki 2024

ilustracja

W dniu 31 stycznia 2024 r. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów zatwierdziło projekt nowelizacji rozporządzenia MSWiA, kształtujący uposażenia policjantów. Przy okazji podwyżek, które zostaną naliczone od dnia 1 stycznia 2024 r., w tym samym terminie wejdzie w życie nowy mechanizm regulujący wysokość dodatków za stopień.
Decyzję Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów poprzedziło spotkanie Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia z przewodniczącym Rafałem Jankowskim, gdzie w obecności zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafała Kochańczyka i Dyrektor Biura Finansów KGP Magdaleny Świderskiej zaprezentowane zostały szczegółowe założenia tegorocznej podwyżki.

Jak czytamy w przedłożonym do zaopiniowania projekcie, celem zawartych tam uregulowań ma być osiągnięcie oczekiwanego wzrostu uposażenia o 20%, czyli o kwotę 1472 zł (1 359 zł. plus 113 zł nagrody rocznej). W zakres wzrostu uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym mają wejść nowe stawki dodatku za stopień. Sam zaś stopień nie będzie już określany w konkretnych stawkach kwotowych, a w relacji do kwoty bazowej. Dzięki temu od dnia 1 stycznia o 20% wzrośnie również jego wysokość. Dodatek za stopień będzie więc rósł za każdym razem, gdy rosnąć będzie kwota bazowa. Z kalkulacji wynika, że dodatki za stopień wzrosną od 330 zł (dla posterunkowego) do 474 zł (dla generalnego inspektora), średni o kwotę 375 zł. W konsekwencji tej zmiany do 90% wzrośnie ilość elementów uposażenia zależnych od kwoty bazowej, pomniejszając w ten sposób przestrzeń zależną od krytykowanej przez NSZZ Policjantów uznaniowości. W ten oto sposób z listy niezałatwionych dotąd postulatów zniknie kolejny ważny temat.

W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono również, że wraz ze wzrostem uposażenia zasadniczego z wysługą lat oraz dodatkiem za stopień, rośnie podstawa do przyznawania dodatków  służbowych i funkcyjnych. Z wyliczeń wynika, że do zaangażowania na ten cel pozostaje jeszcze kwota około 90 zł w przeliczeniu na policjanta. W odniesieniu do części dodatków funkcyjnych będzie ona obligatoryjna, ponieważ dodatek funkcyjny nie może być niższy niż 20% uposażenia zasadniczego plus dodatek za stopień. Co do dodatków służbowych, NSZZ Policjantów stoi na  stanowisku, że zasady tej regulacji powinny zostać uzgodnione na poziomie Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych.

Można powiedzieć, że załącznik nr 3 do projektu rozporządzenia, to brakujące ogniwo pozwalające na wyliczenie indywidualnego skutku tegoroczne podwyżki. Czyli do przykładów ilustrujących
sposób indywidualnego obliczania podwyżki, które opisywaliśmy tutaj TUTAJ należy dodać kwoty podwyżki z tytułu dodatku za stopień. Rozpiętość w obrębie stopni nie jest duża, więc jeśli każdy na koniec doda sobie 375 zł, wielkiej pomyłki nie popełni. Dla ułatwienia pod projektem nowelizacji znajdziecie też rozporządzenie obowiązujące, czyli te w którym jest „stara” tabela z dodatkami za stopień. Warto przy tym wszystkim wspomnieć, że wraz z kwotą bazową wzrosną też takie dodatki, jak instruktorski, stołeczny, za psa, za konia, lotniczy, kontrolerski, specjalny, terenowy czy wojenny.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT