Fundusz Pomocy Prawnej i Socjalnej

Ze Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów: ROZDZIAŁ VIII ZWIĄZKOWA OCHRONA PRAWNA § 41 Ochrona prawna Związku wynika z obowiązujących przepisów prawa. § 42 Związek zapewnia ochronę prawną swym członkom. Ochronę tę realizują organy Związku, a wykonywana jest przez osoby uprawnione przez te organy. Do udzielenia ochrony prawnej uprawniony jest Więcej…