Biuro Kadr rozwiewa wątpliwości wokół kwalifikacji zawodowych

Nowe brzmienie ustawy o Policji w zakresie mianowania i powoływania policjantów na stanowiska służbowe również dla NSZZ Policjantów stało się kłopotliwe. Przywrócenie od dnia 1 stycznia 2023 r. dodatkowych kwalifikacji zawodowych na poziomie podoficerskim i aspiranckim wywołało sporo zamieszania. Problemem okazał się błąd w przepisach przejściowych i brak jasnych wytycznych, dopóki ten błąd nie zostanie usunięty w drodze legislacji. NSZZ Więcej…

Wieńce pod kapliczką w rocznicę śmierci Andrzeja Struja

W 13. rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja pod Tablicą Pamięci w KGP i pod kapliczką na warszawskiej Woli, upamiętniającą tragicznie zmarłego funkcjonariusza podkom. Andrzeja Struja, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Komendant Stołeczny Policji, Rodzina, związkowcy, znajomi i przyjaciele złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Jak co roku pamięć o tragicznie poległym funkcjonariuszu uczcili przedstawiciele NSZZ Policjantów. Wieniec Więcej…