O obniżaniu stanowisk!

Komendant musi wykazać, że zaszły rzeczywiste potrzeby przesunięcia konkretnego funkcjonariusza na inne – niższe stanowisko. Swoboda w prowadzeniu polityki kadrowej nie oznacza bowiem prawa do dowolności i arbitralności podejmowanych decyzji.

 

(więcej…)

Zmiany w nowej ustawie c.d.!

Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi obecnie pełniący służbę sami będą mogli wybrać sposób ustalenia wysokości przyszłej emerytury. Taką decyzję muszą podjąć przed zakończeniem aktywności zawodowej. Korzystniejsze są stare zasady ustalania podstawy wymiaru świadczenia.

 

(więcej…)